Share


תאריך: 24.12.2008 (החלטה)
תאריך: 11.09.2008 (הכרעת דין)
פ 5226/08
בבית המשפט השלום תל אביב
בפני כב` השופט חנן אפרתי
מדינת ישראל נ` מור ענבר
 
העובדות
 
1. הנאשם הודה בעבירה לפי סעיף 214 (ב)(3) לחוק העונשין התשל"ז – 1977 ריבוי עבירות, עבירה של החזקת פרסום תועבה ובו פרסום של קטין.
 
2. על פי עובדות כתב האישום המתוקן, הנאשם החזיק במחשבו 60 סרטים בהם נראים קטינים מקיימים יחסי מין, כאשר אלה סרטים שהורדו מאתרי אינטרנט שונים.
 
3. שירות המבחן המליץ בתסקיר שהגיש לבית המשפט, להימנע מהרשעה בעבירה זו, על מנת לא לפגוע בעתידו של הנאשם. המדינה התנגדה.
 

בית המשפט קבע
 
1. בית המשפט הרשיע את הנאשם בעבירות המיוחסות לו, אך לאחר קבלת תסקיר שירות המבחן, ביטל את ההרשעה והטיל על הנאשם לבצע עבודות שירות.
 
2. המדינה ערערה על פסק הדין (ראו עפ 71018/08).

1

 

   

בתי המשפט

 

פ 005226/08

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

11/09/2008

תאריך:

כב` השופט חנן אפרתי

בפני:

 

 

 

המאשימה

מדינת ישראל

בעניין:

 

מתמחה דודו אבן חן

ע"י ב"כ

 

 

נ ג ד

 

 

מור ענבר – בעצמו

 

הנאשם

בן עובד ועו"ד ראובן

ע"י ב"כ עו"ד

 

פ ר ו ט ו ק ו ל

ב"כ התביעה:

הגענו להסדר טיעון כמפורט להלן. אנחנו עותרים במשותף לקבלו.

יוגש כתב אישום מתוקן. הנאשם יודה ויורשע על פיו. לאחר ההרשעה נבקש שישלח לתסקיר ותיבחן אי הרשעתו בדין, למרות שעמדת התביעה עתה היא להרשעה.

 

ב"כ הנאשם: אני מאשרת את דברי התובע.

 

הנאשם: אני מודה בכתב אישום מתוקן. יודע שבימ"ש לא כפוף להסדרי טיעון. אני מכיר את כתב האישום המתוקן. מודה בו.

החלטה

כתב אישום מתוקן בטרם מענה הוגש ונרשם מ/1.

הסדר הטיעון הוגש וסומן מ/2.

ניתנה והודעה היום, י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008), במעמד הצדדים.

                                                                       

                                                                                                     _______________

חנן אפרתי, שופט

 

הנאשם: לאחר שבימ"ש הסביר לי כי בימ"ש לא כפוף להסדרי טיעון, אני מודה בכל שיוחס לי עובדות ואישום כמפורט בכתב אישום מתוקן בעבירה על הוראת סעיף 214 (ב)( 3) לחוק העונשין התשל"ז – 1977 ריבוי עבירות. החזקת פרסום תועבה ובו פרסום של קטין.

 

התובע: אבקש לרשום את הודאת הנאשם.

 

הכרעת דין

הנאשם יורשע על פי הודאתו בעבירה ובנסיבות כמפורט בכתב האישום המתוקן, בעבירה על הוראת סעיף 214 (ב)( 3) לחוק העונשין התשל"ז – 1977 ריבוי עבירות. החזקת פרסום תועבה ובו פרסום של קטין.

ניתנה והודעה היום, י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008), במעמד הצדדים.

                                                                       

                                                                                                    _______________

חנן אפרתי, שופט

 

החלטה

 

נדחה לטיעונים לעונש וקבלת תסקיר שרות מבחן למבוגרים בו תהיה התייחסות לענין אי הרשעת הנאשם, ליום 24/12/08 שעה 09:00.

 

שרות המבחן למבוגרים יזמן את הנאשם באמצעות סנגוריו עו"ד בן עובד ועו"ד בועז ראובן, מרח` אורי לסר 1 תל אביב טלפון 03/6915678. פקס 03/6915679.

העתק החלטה לשרות המבחן.

מובהר בזאת לצדדים כי דחיות לא תינתנה אך ורק במיקרים חריגים וגם זאת במשורה, כל זאת בעקבות הנחיית נציגת קבילות הציבור על השופטים, בהנחיה מס` 5/04 ובהסתמך על ובמוכן בפסיקה הבאה:

 

1.         בר"ע 8327/05 צדיק נ` פניני.פסיקתו של כב` השופט גרוניס לא פורסם.

 

2.         ע.א. 3725/04 דיבה נ` עזוואי פסיקתה של כב` השופטת מרים נאור, בפיסקה 21 לפסה"ד הנ"ל [לא פורסם].

 

הובהרה לנאשם/ים חובת התייצבותו/ם, שאם לא יתייצב/ו יישפט/ו בהיעדרו/ם, ואם אתבקש ע"י צד מהצדדים, אפשר שגם דינו/ם ייגזר בהעדרו/ם.

 

ניתנה והודעה היום, י"א באלול, תשס"ח (11 בספטמבר 2008), במעמד הצדדים.

                                                                       

                                                                                                     _______________

חנן אפרתי, שופט

קלדנית: הדר י.א.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח

 

4

 

   

בתי המשפט

 

פ 005226/08

בית משפט השלום תל אביב-יפו

 

24/12/2008

תאריך:

כב` השופט חנן אפרתי

בפני:

 

 

 

המאשימה

מדינת ישראל

בעניין:

 

לילך בירגר

ע"י ב"כ עו"ד

 

 

נ ג ד

 

 

מור ענבר – בעצמו

 

הנאשם

גב` בן עובד ועו"ד ראובן

ע"י ב"כ עו"ד

 

קצינת המבחן: גב` גל

פ ר ו ט ו ק ו ל

 

טיעונים לעונש

התובעת:  מבקש להשאיר את ההרשעה על כנה כיון שאנחנו קראנו את התסקיר, אין ספק שמדובר בתסקיר חיובי. אנחנו מבינים שיש נסיבות אישיות קשות שהובילו אותו למעשה. אין לנאשם עבר פלילי, אנחנו מסתכלים על העבירות שהן חמורות מאוד, חייבים להרתיע מביצוען, מעבר לכך, אנחנו לא קיבלנו איזה שהיא אינדיקציה, שבהרשעת הנאשם תהיה פגיעה חמורה. אנחנו חושבים שלפי האינדקציה של הפסיקה מצד אחד יש עבירה מאוד חמורה, מצד שני אין לנו פגיעה קונקרטית בנאשם ובעתידו, אנחנו כן מתחשבים בתסקיר החיובי לענין העונש, נבקש להטיל עליו עונש מאסר על תנאי, עבודות שרות לתועלת הציבור.

 

ב"כ הנאשם?: מפנה לתסקיר, הנאשם עובד בחב` ביטוח מזה כשנה וחצי בתור רפרנט מכיון שהוא עדיין לא יכול היה להיות סוכן ביטוח, מפנה לפסה"ד של כב` השופט דרור בפסק דינו לגבי אי הרשעה – לענין חוק הפיקוח על עסקי ביטוח, לגבי חומרת העבירה אתייחס בקצרה מפנה לפסה"ד של כב` השופט דרורי 2003/06 פיסקה 151-152 שם מדובר בעבירות חמורות פי כמה, עבירה של אינוס או אלימות כלפי בת זוג וכלפי ילדים, שם קבע בימ"ש שניתן להסתפק באי הרשעה. במקרה הזה אנחנו עמדנו על כך ששרות המבחן יגיע לפרקליטות ויצפה בתכנים, כך היה. בהתייחסות קצינת המבחן, היא מתייחסת למה שעומד מאחורי אותה עבירה ולסיכון העתידי.

 

קצינת המבחן: המרכז להערכת מסוכנות מינית החל לפעול לא ממזמן עד אז גב` דבידוביץ עוסקת בדברים אלה וכך הרשתה לעצמה לכתוב דברים אלו המצויינים בתסקיר.

 

ב"כ הנאשם: בבסיס אותה החברה שמבחינת החומרה שלה, מה שעומד מאחורי אותה עבירה הוא הניסיון לפגוע באותה תעשיה מכוערת ושנית, איתור אותם אלה שטמון בהם פוטנציאל למסוכנות ממשית של הוצאה לפועל של דברים כאמור. שרות המבחן שלל הן את האפשרות שמרשי ויפעל בכך, והן את האפשרות שמא הוא אחד מאותם אלו בעלי פוטנציאל למסוכנות ממשית. בנסיבות אלה, אני סבורה שהוגשם הענין הציבורי שעמד בבסיס אותה הוראה ואין צורך במקרה הזה או אולי במילים אחרות, ניתן במקרה זה להימנע מהרשעת הנאשם ועדיין להשיג את האינטרס הציבורי. לגבי הנאשם אזכיר כי התסקיר מסקר את ענין החרטה הבושה הגדולה שחש, ההודאה המיידית. אבקש להפנות את בימ"ש לעתידו להתייחסות שרות המבחן לכך. אני סומכת על פסה"ד של כב` השופט דרורי ועל ענין חוק של הביטוח. מבקשת להציג מס` תעודות עליהם הסתמך שרות המבחן.

אבקש להתייחס ליתר רכיבי הענישה למעט ענין אי ההרשעה, כפי שעולה מן התסקיר האם לא חזרה לתפקוד תקין והנאשם מסייע בכלכלת הבית בנסיבות הללו אני מבקשת שאם בימ"ש יטיל ענישה – יתחשב בנאשם.

 

 

התובעת ברשות ביהמ"ש:

אני מרגישה שבקלות אנחנו כך, לא מרשיעים נאשמים. העבירה היא עבירה חמורה. אנחנו נדרשים כאן להרתעה. אנחנו חושבים שהתיק הזה דורש הרשעה בייחוד לאור חומרת העבירה.

 

קצינת המבחן: אין לי מה להוסיף.

 

הנאשם: מאז שהחלה החקירה המשטרתית לא היה דבר שמעולם ביצעתי והתחרטתי, אני מבקש להתחשב בי. אני עוזר לאמי ואני רוצה לקדם את עתידי.

 

החלטה

 

ביום 11/9/08 הורשע הנאשם בהסתמך על הודאתו במסגרת הסדר טיעון בכל שיוחס לו בכתב האישום המתוקן בעבירה על הוראת סעיף 214 (ב) (3) לחוק העונשין התשל"ז – 1977 ריבוי עבירות של החזקת פרסום תועבה ובו פרסום של קטין.

 

ביקשתי וקיבלתי תסקיר שרות מבחן בעניינו. התסקיר ככלל, חיובי, מצביע חרף ריבוי העבירות לכאורה על איפיזודה חד פעמית של התפרצות עבירות אלה וזאת על רקע מצוקה משפחתית ונפשית קשה, שהסתיימה בצורה פאטלית בפטירתו של האב ז"ל.

התביעה עתרה להשאיר את ההרשעה על כנה וזאת משום ש:

1.                  מדובר במקבץ עבירות.

2.                  מדובר בעבירות שיש בהן על פניהן מאין חזקת סיכון. שכן, בעבירות אלה של קיומם של דורשים למוצרים אותם צרך הנאשם מעודד את התעשיה הפסולה , וישנה פגיעה אנושה בגופם ובתדמיתם של ה"שחקנים" הקטינים.

3.                  לא הוצבע על שום נזק קונקרטי בעתידו שלו הנאשם שיצדיק עשיית שימוש חריג בסמכות המוקנית לבית משפט לסיים הליכים פליליים ללא הרשעה.

 

עיקרי טיעוני ההגנה הם כדלקמן:

א.                מדובר במקבץ ארועים חד פעמי.

ב.                 התסקיר חיובי ביותר.

ג.                  דפוסי התנהגותו החיוביים והנורמטיביים של הנאשם עולים מהמסמכים אותם הגישה ההגנה.

ד.                 הרשעה יכולה לגרום לנאשם נזק קונקרטי בכך שלא יוסמך בערבו של יום כסוכן ביטוח מורשה. שכן, בכוונת הנאשם לעשות כן, והראיה הוא עובד בסוכנות ביטוח קרוב לשנתיים. תאן המסייע לטיעוניה הביאה הסנגורית בפסיקתו של כב` השופט משה דרורי מבימ"ש מחוזי ירושלים ת.פ. 2003/06 מ"י נ` פלוני.

 

 

דיון והחלטה:

עיינתי בתסקיר שרות המבחן דברי הצדדים ומוצגים שהגישה ההגנה. כמו כן, נהיר לי כי רק במיקרים חריגים ובהנמקות מיוחדות ניתן לסיים הליכים בהם נמצא הנאשם אשם ללא הרשעה, וכאן כזכור הנאשם הודה במסגרת הסדר ט יעון.

 

נהיר לי גם כי בעבירות כאלה שבהם המבצע, המורשע, לא עומד פנים מול מנים מול הקורבן, הקטין אותו מצלמים ואותו מסריטים הנזק שנגרם לקורבן, נגרם לכאורה בשליחות הנאשם ודומיו היוצרים ביקוש כמו שציינתי קודם לכן למוצרים הנ"ל. אין צורך להרחיב במילים כי אינטרס חשוב מעלה בכל מקום בעולם הוא הגנת שלומם ובטחונם שלוות נפשם ושלמות גופם של קטינים בפרט, וחלשים בחברה בכלל.

אין חולק על כך והדבר בא לידי ביטוי בספרות מקצועית עניפה כי קטין שנפגע מאלימות ו/או משמש קורבן לעבירת מין נושא עימו לאורך ימים ושנים צלקות בנפשו ובחלק מן המיקרים הופך בעצמו לתוקף ומעביר את "הלפיד" לבאים אחריו.

 

אשר לנסיבות המקלות, שרות המבחן שלל חזקת מסוכנות ומתסקירו עולה כי מדובר בארוע חד פעמי. (חרף ריבוי העבירות) בגין תקופת המצוקה הקשה שרות המבחן רואה זאת כארוע חד פעמי והתסקיר נכתב והוכן על ידי עובדת השרות המתמחה בעבירות מסוג זה ובהערכת הסיכון לציבור לעבריינים מסוג זה.

 

לכן כאשר אני שוקל את הנזק העתידי העלול לנבוע מהנאשם, מקורבנות פוטנציאליים בעתיד, את ההיגד והפן המרתיע של הענישה לאחרים, דוגמת הנאשם, מול הנזק שעלול להיגרם לו באופן פרטני בכך שפרנסתו או פרנסת התלויים בו, אימו, עלולים להתקפח במיוחד בימים קשים אלה של משבר כלכלי המחריף והולך. נראה לי כי אך ורק בהסתמך על תסקיר שרות המבחן, וההלכה שיצאה מלפני כב` השופט דרורי, נראה כאן כי ניתן לסיים את ההליכים ללא הרשעה.

 

אשר על כן, אני מבטל את הכרעת הדין, מיום 11/9/08 וקובע כי הנאשם יבצע ללא הרשעה, עבודות שרות לטובת הציבור על פי תוכנית ששרות המבחן יגיש.

 

כמו כן מוצא צו מבחן למשך שנה כמומלץ על ידי שרות המבחן.

 

זכות ערעור על פי דין תוך 45 יום מהיום בימ"ש מחוזי תל אביב.

ניתנה והודעה היום, כ"ז בכסלו, תשס"ט (24 בדצמבר 2008), במעמד הצדדים.

                                                                       

                                                                                                     _______________

חנן אפרתי, שופט

קלדנית: הדר י.א.

העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח
24/12/2008חדשות
ישראל  | צעירים אנסו בת 12 והפיצו התמונות באינטרנט  
ישראל  | עתודאי קצין צה``ל הטריד 4000 ילדות ברשת  
ארצות הברית  | החתול העלה תמונות פורנו למחשב  

מאמרים
ישראל  | העולם נגד פדופילים מקוונים  
ישראל  | אין הנחות למחזיק בתכנים פדופילים  
ישראל  | תחי הפרשנות - מותר לצפות בתוכן פדופילי  

פסיקה
ישראל  | רעפ 3890/09 (עליון) מור ענבר נ` מדינת ישראל  
ישראל  | עפ 71018/08 (מחוזי תל אביב) מדינת ישראל נ` מור ענבר  
ישראל  | ב``ש 2428/08 (שלום כ``ס) מדינת ישראל נ` עגנון בן יצחק יונאי  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק הגבלת גישה לאתרי אינטרנט למבוגרים  

מקורות מקוונים
בינלאומי  | איגוד בינלאומי להגנת קטינים באינטרנט  
ארצות הברית  | התאגדות למאבק פורנוגרפית קטינים באינטרנט - CIPU  
אנגליה  | הקרן למעקב באינטרנט  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022