Share


תאריך: ‎ 01/05/02
הליך: א` 1221/02 בש"א 4421/01
בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
בפני השופט יהודה זפט
הצדדים: עיריית קריית מוצקין  נגד ארז  פרידמן ואח`

עובדות:
עריית קריית מוצקין וראש העיר טוענים כי באתר אינטרנט http://www.motzkin.co.il/, מפורסמים מסרים  שיש בהם תעמולה והסתה. כמו כן באתר נעשה שימוש בסמל העירייה.
ובנוסף משיב 1 רכש את כל שמות המתחם הנגזרים משמה של סיעת ראש העירייה, motzkinto באופן שלא ניתן לרשום מתחם נוסף תחת שם הסיעה.
 
נפסק:
סימן שירות מוכר היטב: עיריית קריית מוצקין לא השקיעה בשיווק הסימן "מוצקין". ועל כן, לא ניתן לומר שהמילה "מוצקין" בלבד משוייכת על ידי הציבור לעיריית קריית מוצקין.
סמל העירייה: אין די באיור בלבד כדי לזהותו כסמלה של עיריית קריית מוצקין.
לשון הרע:
 אין בעובדה שמשיב 1 מתחרה פוליטי של ראש העיר כדי לשלול ממנו את הזכות לחופש הביטוי ואת זכות הציבור לדעת.
הבקשה נדחתה.
 

 

 

   

בתי המשפט

בשא 004421/02

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בתיק עיקרי: א   001221/02

01/05/02

תאריך:

כב` השופט יהודה זפט

בפני:

 

 

 

 

1.      עיריית קריית מוצקין

2.      חיים צורי ראש עיריית קריית מוצקין

המבקשים

 

 

 

 

נ ג ד

 

 

1.      ארז פרידמן

2.      אבי סופר

 3. מרדכי אלון

4.      מפלגת העבודה הישראלית

5.      ישראל סביון

6.      קליה צור

7.      איגוד האינטרנט הישראלי

 

המשיבים

 

 

 

 

 

 
החלטה
רקע

בסמוך לחודש נובמבר 2001 גילו המבקשים כי באתר אינטרנט תחת שם המתחם http://www.motzkin.co.il/ , השייך למשיב 3, מפרסם משיב 1 בשם מפלגת העבודה בקריית מוצקין, מסרים שלטענתם, יש בהם תעמולה והסתה שנועדו להשחיר את פני ראש העיר, אשתו, מקורביו והעירייה.

המבקשים הרבו בתיאור הפרסומים, הסקרים והכתבות שפורסמו באתר ואשר לגרסתם נועדו להשחיר את פניו של ראש העיר ומקורביו.

עוד התברר למבקשים, כי המשיבים עושים שימוש בשמות מתחם נוספים כשער כניסה לאתר, כשהמשותף לשמות מתחם אלה הוא השימוש בשם motzkin. שמות המתחם שייכים למשיבים 1 ו – 3 לאחד רועי פישר ומצויים בשימוש המשיבים.

 

לטענת המבקשים, באתר נשוא הבקשה מופיע סמלה הרשמי של עיריית קריית מוצקין, שנועד להטעות את הגולשים לחשוב שמדובר באתר רשמי של עיריית קריית מוצקין.

 

עוד טוענים המבקשים, כי משיב 1 רכש את כל שמות המתחם הנגזרים משמה של סיעת ראש העירייה, motzkinto (נספח יג) באופן שלא ניתן לרשום מתחם נוסף תחת שם הסיעה. כניסה דרך שמות מתחם אלה מובילה את הגולש אל האתר שהקים משיב 1 כדי להשמיץ ולהכפיש בו את ראש העיריה ומקורביו.

 

המבקשים פנו אל המשיבים בדרישה להכחיש את הפרסומים באתר שיש בהם משום לשון הרע, ולחדול מלעשות שימוש בסמל העיר קריית מוצקין ובשם המתחם http://www.motzkin.co.il/.

דרישה זו נענתה בשלילה על ידי המשיבים ואף פורסמה באתר כביקורת נוספת כנגד המבקשים והיועצת המשפטית של עיריית קריית מוצקין.

 

מכאן תביעת המבקשים בתיק אז` 1221/02 לצו מניעה ופיצויים כמפורט בסעיפים 119 ו – 120 לכתב התביעה והבקשה שבפני לצו מניעה זמני האוסר על המשיבים מלפרסם ו/או לעשות שימוש בעצמם ו/או באמצעות אחרים בשם motzkin או בסימנים הדומים לסימנה המוכר היטב בכלל וכשם מתחם לאתרי אינטרנט ו/או כשם אתרי אינטרנט בפרט ובכלל זה כשמות המתחם: motzkin.co.il, motzkin.org.il, motzkin.org, motzkin.net, motzkin.biz, להורות למשיבים להעביר לבעלות המבקשת את הזכויות בשמות המתחם שלעיל ו/או שמות מתחם נוספים אשר בבעלותם ו/או בשימושם הכוללים את סימנה של עיריית קריית מוצקין motzkin ולחתום על כל מסמך ולבצע כל פעולה הדרושה לביצוע ההעברה, להורות לאיגוד האינטרנט הישראלי לבצע את העברת הבעלות שלעיל ולרשום את שמות המתחם שלעיל על שם עיריית קריית מוצקין, לאסור על המשיבים ו/או מי מטעמם לעשות שימוש בסמלה הרשמי של עיריית קריית מוצקין או בסמלים דומים, ולאסור על המשיבים לפרסם, לשדר ולהעלות על מדיה מכל מין וסוג שהוא, בין אם ברשת האינטרנט ובין אם מחוצה לה, מידע ו/או תכנים שיש בהם כדי להוציא דיבתו של ראש העיר רעה ו/או שיש בהם כדי להוות פרסום לשון הרע אודות מבקש 2.

 

 

דיון

 

בבקשה נסמכים המבקשים על העילות של הפרת סימן שירות מוכר היטב, דילול סימלה וסימנה של המבקשת, הפרת זכות יוצרים, תרמית והטעיה, פרסום לשון הרע, רשלנות, שקר מפגיע, ועשיית עושר ולא במשפט.

 

סימן שירות מוכר היטב

 

לטענת המבקשים, השם motzkin הוא סימן שירות מוכר היטב של עיריית קריית מוצקין היות ופעולותיה כוללות פעילויות הנכללות בסוג 41 ו – 45 הכלולים בתוספת הרביעית לפקודת סימני מסחר.

 

המשיבים כופרים ביכולתה של עיריית קריית מוצקין, לרכוש סימן שירות מוכר היטב בשם motzkin שכן שמה הפורמלי הוא "עיריית קריית מוצקין".

 

סימן מוכר היטב רוכש אופי מבחין כאשר הציבור הנוגע לעניין מכיר בסימן ומשייך אותו לתובע כתוצאה ממאמצי שיווק מצידו.

עיריית קריית מוצקין לא השקיעה בשיווק הסימן "מוצקין". פרסומיה הרשמיים כללו את הסימן "עיריית קריית מוצקין" בצירוף סמל העיר, ועל כן, לא ניתן לומר שהמילה "מוצקין" בלבד משוייכת על ידי הציבור לעיריית קריית מוצקין.

יתר על כן, כשמדובר בשם תיאורי שיש בו כדי לאפיין את מיקומם של כל העוסקים והגופים בתחום העיר קריית מוצקין, אין כל הצדקה להקנות למאן דהוא מונופולין בשם זה, ראה, ע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" ואח` נ` אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה" ואח` , פ"ד נה (3) , 933, 946.

 

אשר על כן, לכאורה "מוצקין" אינו סימנה המסחרי המוכר היטב של עיריית קריית מוצקין.

 

 

סמל העירייה

 

לטענת המבקשים, עושים המשיבים שימוש מפר בסמל העיר קרית מוצקין ללא היתר.לטענתם, האיור בלבד הוא המהווה את סמלה של עיריית קריית מוצקין וכעניין שבנוהג הוא מוטבע בסמוך לשמה (נספח ד).

 

סעיף 5 לחוק הגנת סמלים, תשל"ה – 1974 קובע:

 

"לא ישתמש אדם בכל שם, או בכל סמל או דגל אף אם אין עליהם צו הגנה, למטרות מסחר, פרסומת או הסברה, בדרך שיש בה כדי להביא את הזולת לחשוב שאותו אדם פועל מטעם המדינה, רשות מרשויותיה או רשות מקומית, או שיש בה כדי לפגוע בתקנת הציבור או ברגשותיו."

 

לטענת המשיבים, האיור המופיע באתר האינטרנט אינו הסמל של עיריית קרית מוצקין ועל כן, הוראות סעיף 5 שלעיל אינן חלות בעניינו.

 

מעיון במסמכים שצורפו לנספח ד עולה, כי האיור לכשלעצמו אינו מופיע לבד אלא בצירוף שמה של עיריית קריית מוצקין. אין באיור כל פרט מזהה שיש בו כדי לקשור אותו עם עיריית קריית מוצקין וסביר להניח שישנם לא מעט אנשים שלא ידעו לשייך את האיור לעיריית קריית מוצקין ללא תוספת הכיתוב "עיריית קריית מוצקין". המסקנה המתבקשת היא, כי אין די באיור בלבד כדי לזהותו כסמלה של עיריית קריית מוצקין.

 

עוד אוסיף, כי האיור נחשף לעיני הגולש רק לאחר הכניסה לאתר האינטרנט יחד עם כיתוב בולט של מפלגת "העבודה" ותמונות מהעיר. המבקשים עצמם מסכימים שלא ניתן לטעות ולחשוב שהמשיבים פועלים מטעם עיריית קריית מוצקין לאחר הכניסה לאתר. קרי, אין בשימוש שעושים המשיבים באיור בדפי האתר כדי לגרום לגולשים לחשוב שהמשיבים פועלים בשם עיריית קריית מוצקין.

 

מסקנתי היא, שלכאורה לא חלה ההגנה הקבועה בחוק הגנת הסמלים על האיור המופיע בעמודי האינטרנט של המשיבים.

 

 

לשון הרע

 

לטענת המבקשים הפרסומים באתר נשוא בקשה זו כוללים כתבות ותגובות שקריות שיש בהן הטחת רפש ודברי בלע נגד ראש העיר ומקורביו המגיעים לכדי לשון הרע כמשמעותו בחוק אסור לשון הרע, תשכ"ה – 1965.

 

לטענת המשיבים, ככל שיש בכתבות או בתגובות המתפרסמות באתר האינטרנט לשון הרע, הרי שחלות עליהם ההגנות של אמת דיברתי ותום לב, בהיותם ביקורת על תיפקודו ופעילותו של נושא משרה ציבורי.

 

באשר לתגובות הגולשים, הודיעו המשיבים כי הקטעים הנטענים להיות לשון הרע הורדו מהאתר.

 

בע"א 214/89 אריה אבנרי ואח` נ` אברהם שפירא ואח`, פ"ד מג (3), 840, 863 נקבע:

 

"באיזון זה בין הערך האישי והציבורי לשם טוב לבין הערך האישי והציבורי לחופש הביטוי יש ליתן משקל מיוחד לערך בדבר חופש הביטוי.

...

דברים אלה תופסים במיוחד לענין חופש הביטוי באשר לנושאים ציבוריים ובאשר לאנשים התופסים עמדות ציבוריות. אין אפשרות לנתק דיון חברתי בעמדות וברעיונות שיש לציבור ענין בהם מדיון רציני בבעלי העמדות ובהוגי הרעיונות. בתחום הציבורי והפוליטי, קשה לנתק את הקשר בין הדעה לבין מי שמביע אותה. מכאן הצורך החברתי לאפשר חופש לא רק באשר לדעות אלא גם באשר לנושאי משרה המשמשים להן שופר. אכן, דווקא בתחום ציבורי זה חיוני ליתן משקל מירבי לחופש הביטוי, שכן בתחום זה מעוצבת התפיסה החברתית והמדינית הקובעת את כיוונה של החברה. דווקא בתחום זה הופכת חירות הביטוי לפגיעה במיוחד, בשל הנטיה לראות בצמצומה פתרון קל לבעיות חברתיות שהפתרון הראוי להן נמצא במקום אחר; שנית, גופים ואנשים הנושאים במשרות ציבוריות או בתפקידים שלציבור ענין בהם, נוטלים על עצמם מעצם מעמדם ותפקידם סיכונים הקשורים בהתנכלות לשמם הטוב. כמובן, אין בכך כדי להצדיק פגיעה בשמם הטוב, שהוא היקר בנכסיהם, אך יש בכך כדי להחליש את המשקל שיש ליתן לשיקול זה ביחס לחופש הביטוי."

 

ובע` 869 נקבע:

 

"לדברים יפים אלה אני מסכים. אין לקיים חופש ביטוי, ואין אפשרות להעניק לחופש הביטוי את מקומו המרכזי בשיטתנו, אם ניתן יהיה, בדרך של ציווי למנוע פרסום, וזאת בטרם הכרעה בדבר האחריות של המפרסם. משטר צווי מניעה כזה יפגע בתיפקודה של העתונות, הספרות, השירה ושאר אמצעי הביטוי. מודע אני לכך, כי בגישה זו עשויה להיות פגיעה בשם הטוב, אך דבר זה מתבקש אם רוצים ליתן ביטוי הלכה למעשה - ולא רק בדרך של סיסמה ואמירה - לעקרון חופש הביטוי."

 

חלקם של הציטוטים הכלולים בבקשה, מהווים ביקורת סבירה שעל פניה אינה עולה כדי לשון הרע. ציטוטים אחרים משלבים ביקורת על פעילותו של ראש העיר באופן שלכאורה מהווה לשון הרע.

במסגרת בקשה זו נכון אני להניח כי בפרסומי המשיבים נכללים ביטויים המגיעים לכדי לשון הרע כמשמעותו בחוק אסור לשון הרע.

 

אין חולק שמדובר בכלי תקשורת המשמש את האופוזיציה כדי לבקר את ראש עיריית קריית מוצקין ולהתבטא בקשר עם ניהולה של העיר קריית מוצקין . אין בעובדה שמשיב 1 מתחרה פוליטי של ראש העיר כדי לשלול ממנו את הזכות לחופש הביטוי ואת זכות הציבור לדעת. אדרבא, הזכות לחופש הביטוי נועדה להיות מכשיר להבעת דעות פוליטיות במשטר דמוקרטי.

כאמור, מקום שעדיין לא נקבעה אחריותו של המפרסם ידה של הזכות לחופש הביטוי על העליונה, ועל כן איני סבור שראוי לאסור את פרסומי המשיבים בשלב הבקשה לצו מניעה זמני ובטרם נקבעה אחריות המשיבים.

 

 

מטעמים אלה, אני דוחה את הבקשה.

מבקש 2 ישלם למשיבים 1 – 3 הוצאות הבקשה ושכ"ט בסך 5,000 ₪.

 

המזכירות תשלח עותק החלטה זו לב"כ הצדדים בפקסמיליה.

ניתן ביום כ באייר, תשס"ב (2.5.02) בלשכה.

 

 

י. זפט, שופט

 

 01/05/2005חדשות
ארצות הברית  | 850,000 שמות מתחם של RegisterFly יועברו ל-GoDaddy  
אירופה  | 702,684 שמות מתחם חדשים עם סיומת eu. ב-4 השעות שלאחר פתיחת הרישום לקהל הרחב  
ארצות הברית  | לאנס ארמסטרונג זוכה להשבת שם המתחם שלו  

מאמרים
ישראל  | נדחתה תביעה של מגזין הורים וילדים על דומיין הורים  
ארצות הברית  | שימוש הוגן אינו מהווה זכות של הלקוח  
ישראל  | לחלום בקוד  

פסיקה
ישראל  | א 9136/07 (מחוזי י-ם) Expedia Inc. נ` דרורי יקותיאלי ואח`  
ישראל  | בשא 226/03, א 5003/03 (מחוזי ירושלים), יעקב שמואל קטן נ` דולי יריב  
ישראל  | א 2308/02 (מחוזי תל אביב), זר פור יו (2000) בע``מ נ` פרחי שדרות חן בע``מ ואח`  

חקיקה
אוסטרליה  | החוק לטכנולוגיה גנטית - 2000  
ישראל  | הצעת חוק לעידוד העברת ידע וטכנולוגיה לתועלת הציבור, התשס”ה 2004  
ארצות הברית  |   

מקורות מקוונים
קוריאה  | המכון הבינלאומי ללימודי קניין רוחני - IIPTI  
וורגיניה  | המכון לקניין רוחני באוניברסיטת ריצ`מונד - IPI  
בינלאומי  | המגזין הבינלאומי לניהול הקניין הרוחני- IJIPM  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022