Share


תאריך: 08/12/2002
בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו
כב` השופט יהודה זפט
א  002308/02

זר.פור.יו (2000) בע"מ נגד א. פרחי שדרות חן בע"מ


עובדות
:
התובעת, חברה פרטית שהתאגדה בשם "כל זר בע"מ". התובעת מפעילה אתר אינטרנט תחת שם המתחם  http://www.zer4u.co.il/, ורשת חנויות בפריסה ארצית. כחודשיים לאחר התאגדותה, שינתה את שמה לשמה הנוכחי "זר.פור.יו (2000) בע"מ". התובעת רשמה סימני מסחר על שם זה.
נתבעת 1 היא חברה פרטית, בבעלות נתבעת 2, שהתאגדה ביום 23.11.00  ומפעילה שתי חנויות פרחים. הנתבעת רשמה על שמה שם מתחם: "www.zer4me.co.il".
לטענת התובעת, בחירת שם המתחם והשימוש שעושות בו הנתבעות נועדו להטעות את ציבור הצרכנים לחשוב שהחנויות של הנתבעות קשורות בדרך כלשהי לתובעת. 

נפסק
:
השימוש בשם המתחם www.zer4me.co.il מהווה הפרה של סימני המסחר של התובעת.
התובעת הוכיחה שהשימוש בשם המתחם www.zer4me.co.il על ידי הנתבעות נועד לנצל את המוניטין והפרסום שיש לה. בכך, מתעשרות  הנתבעות על חשבון התובעת שלא כדין.
פעילותן של הנתבעות פוגעת במוניטין הייחודי שצברה התובעת בתחום הפרחים ובמיוחד באפשרות הרחבת הרשת על ידי מציאת זכיינים חדשים, ובכך נגרם לתובעת נזק. מאחר והסעד הנתבע צומצם לצו מניעה בלבד התייתר הצורך לדון בשאלת היקף הנזק.
ניתן צו מניעה.

 

 


 

 

   

בתי המשפט

א 002308/02

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

 

08/12/2002

 

כב` השופט יהודה זפט

בפני:

 

 

 

 

 

 

 

 

זר.פור.יו (2000) בע"מ

בעניין:

התובעת

שי מילוא

ע"י ב"כ עוה"ד

 

 

נ ג ד

 

 

1. א. פרחי שדרות חן בע"מ

2. גלית עקנין

 

הנתבעות

אייל עברון

ע"י ב"כ עוה"ד

 

 

פסק דין

 

רקע

 

התובעת, חברה פרטית שהתאגדה ביום 9.7.00 תחת השם "כל זר בע"מ", עוסקת בשיווק פרחים, ומוצרים נלווים. במסגרת פעילותה העסקית מפעילה התובעת מרכז טלפוני ארצי, אתר אינטרנט תחת שם המתחם http://www.zer4u.co.il/, ורשת חנויות בפריסה ארצית. ביום 6.9.00 שינתה את שמה לשמה הנוכחי "זר.פור.יו (2000) בע"מ".

 

ביום 24.12.00 רשמה התובעת את סימני המסחר מס` 145306, 145304, 145305 בסוג 35 (נספחים ג, ה ו – ו), וסימן מסחר מס` 145307 בסוג 26 (נספח ד). סימני המסחר מס` 145306 ו – 145307 כוללים את האותיות הלטיניות "ZER", אחריהן איור של פרח המופיע לאחר האותR , אחרי האמור הספרה 4, ואחריה האות הלטינית U. מתחת לכל אלה מופיע הכיתוב "רשת חנויות הפרחים של ישראל" כחלק מסימן המסחר הרשום.

בעת רישום סימן המסחר הגביל רשם הסימנים את ההגנה על סימן המסחר של התובעת וציין על התעודה כדלהלן:

"רישום סימן זה לא יתן זכות לשימוש ייחודי במילים ZER, רשת חנויות, הפרחים, של, ישראל, לאות U, ולמספר 4, אלא בהרכב הסימן."                         

 

לטענת התובעת, השקיעה משאבים ומאמצים רבים בפיתוח שיטת שיווק הכוללת 9 חנויות בעלות זיכיון המעוצבות באופן אחיד, מרכז טלפוני ארצי המהווה מרכז להזמנת פרחים וטיפול בתלונות הלקוחות ואתר אינטרנט המאפשר הזמנת פרחים דרך האינטרנט, וכן השקיעה משאבים בפרסום ארצי ומקומי, ברדיו, בקטלוגים, באינטרנט ובהלחנת זמריר פרסומת המושמע ברדיו במסגרת מבצעי פרסום שהיא עורכת. בין היתר, כוללות מילות הזמריר את המילים: "זר פור מי, זר פור יו, זר פור מי, זר פור יו" (נספח ח).

 

נתבעת 1 היא חברה פרטית, בבעלות נתבעת 2, שהתאגדה ביום 23.11.00 ומפעילה שתי חנויות פרחים. אחת בפתח תקוה המצויה בצמוד לחנות התובעת, כפי שניתן לראות בנספח יב, ושניה בנתניה. לטענתה, צברה מוניטין של עשרות שנים בתחום הפרחים עוד קודם להתאגדותה.

 

נתבעת 1 רשמה על שמה שם מתחם: "www.zer4me.co.il" (נספח יד). הנתבעות משווקות פרחים, זרים ומוצרים נוספים באמצעות קטלוג שבחזיתו מופיע שם המתחם www.zer4me.co.il (נספח טו) ומציינות על שלטי החנויות בנתניה ובפתח תקווה את הכיתוב: "www.zer4me.co.il" (נספחים יא ו – יב).

 

לטענת התובעת, בחירת שם המתחם והשימוש שעושות בו הנתבעות נועדו להטעות את ציבור הצרכנים לחשוב שהחנויות של הנתבעות קשורות בדרך כלשהי לתובעת. 

 

דיון

 

ביום 24.11.02 הסכימו הצדדים לתקן את כתב התביעה ולהותיר רק את העתירה לצו מניעה קבוע. עוד הסכימו, כי יינתן פסק דין על פי כתבי הטענות שהגישו הצדדים בבש"א 19671/02.

 

הפרת סימן מסחר רשום

 

לטענת התובעת, השימוש שעושות הנתבעות בשם המתחם www.zer4me.co.il מפר את סימני המסחר שבבעלותה.

 

לטענת הנתבעות, צמצם רשם הסימנים את ההגנה על פי סימני המסחר הרשומים והוציא את כל רכיבי הסימן המסחרי מהגנת הסימן המסחרי הרשום כל עוד אינם מופיעים בהרכב המופיע בסימן המסחר הרשום.

עוד מוסיפות הנתבעות, כי בכך ביקש רשם הסימנים למנוע מונופולין של התובעת על מרכיבי סימן המסחר הרשום אשר ברובם מציינים שמות תיאוריים שגורים.

 

על פי תעודות הרישום של סימני המסחר מס` 145306 ו – 145307, צמצם רשם הסימנים את ההגנה על פי הסימנים המסחריים נשוא תעודות הרישום והוציא את כל רכיבי הסימן המסחרי מהגנת הסימן המסחרי הרשום כל עוד אינם מופיעים בהרכב המופיע בסימן המסחרי הרשום.

 

נראה לי, כי למרות צמצום ההגנה על סימן המסחר הרשום של התובעת השימוש שעושות הנתבעות בשם המתחם www.zer4me.co.il מהווה הפרת סימן המסחר הרשום.

 

בסעיף 1 לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972, נקבע:

 

"הפרה" - שימוש בידי מי שאינו זכאי לכך -

(1)    בסימן מסחר רשום או בסימן הדומה לו, לענין טובין שלגביהם נרשם הסימן או טובין מאותו הגדר;"

 

אין חולק שהנתבעות אינן עושות שימוש ברכיבי הסימן הרשום בהרכב המופיע בתעודות הרישום.

 

צמצום ההגנה על ידי רשם הסימנים, משמעותו היא, שרשאי גם מי שאינו בעל הסימן המסחרי להשתמש ברכיבים המופיעים בסימן המסחר הרשום כל עוד אינם מופיעים בהרכב הסימן הרשום. קרי, ההגנה במסגרת הסימן המסחרי הרשום מצומצמת ואינה כוללת הגנה מפני שימוש בסימן מסחר הכולל רכיבים מסימן המסחרי הרשום. ברם, אין בהגבלה שקבע רשם הסימנים כדי לשלול את הוראת סעיף 1 (1) לפקודת סימני מסחר שלעיל. קרי, אם באופן כללי סימן המסחר הכולל רכיבים מסימן המסחר הרשום דומה לסימן המסחר הרשום הרי זו הפרה על פי סעיף 1 (1) שלעיל.

 

מהנספחים שצירפה התובעת, נראה שהרכיבים www,co,il הכלולים בשם המתחם שבו עושות הנתבעות שימוש אין בו כדי להבחין בין הסימן המסחרי הרשום לבין שם המתחם שבו עושות הנתבעות שימוש.

המונח "zer4me" הכלול בשם המתחם www.zer4me.co.il, דומה מבחינת המראה, הצליל ובעיקר מבחינת המשמעות המיוחדת והיצירתית המשלבת שימוש באותיות לועזיות ובספרה 4 כדי להשמיע מסר בעל משמעות בתחום שיווק הפרחים. החלפת האות "u" במילה "me" במונח של הנתבעות אינו יוצר הבחנה בין שני הסימנים, מאחר והרעיון והיצירתיות של דרך העברת המסר המיחדת את הסימן המסחרי של התובעת נותר גם לאחר החלפת האות "u" במילה "me" והלקוחות יכולים לחשוב שמדובר בהטייה נוספת של אותו רעיון הגלום בסימן המסחרי הרשום.

 

הנתבעות משתמשות בשם המתחם על שלטי החנויות שלהן ובחזית הקטלוג שהן מפיצות. אין ספק, שהשימוש בשם המתחם במקומות אלה ובהבלטה המשתקפת בשלטי החנות בפתח תקוה (נספח יב) ובקטלוג (נספח טו) נועד לשוות לחנות ולקטלוג מראה דומה לסימן המסחר הרשום.

 

אשר על כן, אני קובע כי השימוש בשם המתחם www.zer4me.co.il מהווה הפרה של סימני המסחר מס` 145306 ו – 145307.

 

גניבת עין

 

לטענת התובעת, חיקוי סימן המסחר והקטלוגים של התובעת על ידי הנתבעות גורמים לציבור הצרכנים לחשוב שמדובר בטובין ובשירותים של התובעת.

 

בע"א 5792/99 תקשורת וחינוך דתי-יהודי משפחה (1997) בע"מ – עיתון "משפחה" ואח` נ` אס.בי.סי פרסום, שיווק וקידום מכירות בע"מ – עיתון "משפחה טובה" ואח`, פ"ד נה (3), 933, 942, נקבע:

 

"...שני תנאים מצטברים אלה נדרשים להיווצרותה של העוולה: אחד, מוניטין שיש לטובין או לשירותים של התובע, ושניים, חשש סביר להטעיית הציבור כי טובין או שירותים שמציע הנתבע לציבור – טובין או שירותים של התובע הם או שקשורים הם אליו."

 

מוניטין

 

התובעת מבססת את טענתה בדבר המוניטין שצברה, על השקעותיה בפרסום ברדיו ובעתונות, הקמת אתר האינטרנט והעובדה שעד כה רכשו 9 בעלי חנויות פרחים את הזכות להשתמש בסימנה המסחרי. 

 

לטענת הנתבעות, שם המתחם www.zer4me.co.il נרכש עוד בטרם צברה התובעת מוניטין. עוד מוסיפות הנתבעות, כי התובעת החלה בפרסום ובשיווק מוצריה רק בדצמבר 2000, ובשלב הזה טרם צברה מוניטין הראוי לחיקוי.

 

השקעותיה של התובעת בפרסום כפי שהן משתקפות מנספחים ז`, ח`, ט`, טז` והעובדה שהתובעת הצליחה למכור עד כה זכיונות ל – 9 חנויות בפריסה ארצית, יש בהן כדי ללמד על המוניטין שצברה.

זאת ועוד, הנתבעות לא הכחישו את טענת התובעת ולפיה בעלה של נתבעת 2 מר עקנין המועסק בחנות של הנתבעות, ייחס את הזמריר שהפיקה התובעת לנתבעת 1. בכך הודו הנתבעות כי לתובעת יש מוניטין אותו ביקשו הנתבעות לנצל לטובתן.

אוסיף, כי לא מצאתי ממש בנסיונן של הנתבעות לטעון שהתובעת צברה מוניטין שלילי בהסתמך על מחקרים עלומים שלא הוכחו בפני.

 

לפיכך, אני קובע, שהתובעת הוכיחה את המוניטין הנדרש בעוולת גניבת עין.

 

הטעיה

 

לטענת התובעת, המונח "zer" המופיע ברישא של הסימן "zer4u" הוא דומיננטי מבחינת הצליל, המראה והמשמעות. כך גם לגבי הספרה 4 ומשמעותה בהקשר של הסימן המסחרי. שני מונחים אלה מופעים בשם המתחם www.zer4me.co.il ויוצרים חשש להטעיית הצרכנים לחשוב ששם המתחם www.zer4me.co.il קשור בתובעת.

 

לטענת הנתבעת, שם המתחם שבו היא עושה שימוש מוביל לאתר אינטרנט שבו מצויין מפורשות שהוא שייך ל"רשת פרחי שדרות חן" ואין כל חשש שהגולשים הנכנסים לאתר האינטרנט אליו מוביל שם המתחם www.zer4me.co.il, יטעו לחשוב שמדובר באתר של התובעת.

 

בע"א  261/64 פרו פרו ביסקוויט כפר סבא בע"מ נ` חברת ל` פרומין ובניו בע"מ, פ"ד יח (3), 275, 278 נקבע:

 

"...הלכה פסוקה היא שההשוואה בין שני הסימנים צריכה להיעשות לא רק על פי המראה והצליל, אלא גם על – פי סוג הסחורה שבה נעשה השימוש בסימן, חוג הלקוחות של הסחורה, ויתר נסיבות העניין." 

 

עוד נקבע בע"א 261/64, בע` 278:

 

"...סוג הסחורה זהה, ואין זאת השערה רחוקה כלל, שהרואה או השומע את המלה פרוביסק עלול לחשוב שיש כאן קיצור של שתי המילים "פרומין" ו"ביסקוויט". לא זו בלבד, אלא יש יסוד מספיק לחשוב שבבחרם בצירוף המיוחד הזה של שתי חברות כיוונו המערערות במיוחד ליצירת רושם זה..."

 

בענייננו, נראה לי שהשימוש שעושות הנתבעות בשם המתחם www.zer4me.co.il

עלול להטעות את ציבור הצרכנים לחשוב שמדובר בחנות מרשת החנויות של התובעת.

המונח "zer4me" הכלול בשם המתחם www.zer4me.co.il, דומה עד כדי הטעיה מבחינת המראה, הצליל ובעיקר מבחינת המשמעות המיוחדת והיצירתית המשלבת שימוש באותיות לועזיות ובספרה 4 כדי להשמיע מסר בעל משמעות בתחום שיווק הפרחים. החלפת האות "u" במילה "me" במונח של הנתבעות אינו יוצר הבחנה בין שני הסימנים, מאחר והרעיון והיצירתיות של דרך העברת המסר המיחדת את הסימן המסחרי של התובעת נותר גם לאחר החלפת האות "u" במילה "me" והלקוחות יכולים לחשוב שמדובר בהטייה נוספת של אותו רעיון הגלום בסימן המסחרי של התובעת.

 

העובדה שהנתבעות הקפידו לכלול את המונח "zer4me" בשם המתחם ולא בנפרד, אינה משנה את המסקנה שלקוחות עלולים לטעות ולחשוב כי יש קשר בין החנויות של הנתבעות לחנויות של התובעת. התובעת מפעילה רשת של חנויות תחת השם המסחרי "zer4u" ובנקל ניתן לטעות ולחשוב שהחנויות של הנתבעות שעל שלטיהן מופיע שם המתחם www.zer4me.co.il הן עוד סניפים של התובעת.

העובדה ששם המתחם נכלל בצורה בולטת בשלט החנות, מלמדת שהנתבעים התכוונו לשוות לסימן המסחרי הגלום בשם המתחם אלמנט פרסומי החורג מהעברת אינפורמציה גרידא. במיוחד כך הוא, ככל שמדובר בשלט של חנות הנתבעות בפתח תקוה (נספח יח לתשובה), שבו המונח "zer4me" מופיע בצורה בולטת אף יותר מהשם "פרחי שדרות חן". באותו שלט, התוספות של www, co,il, שלכאורה שייכות לשם המתחם של הנתבעות, מופיעות באותיות קטנות ביותר המשוות להן חשיבות שולית במסגרת המסר הכולל הנקלט על ידי הצרכנים. זאת ועוד, הקטלוג המופץ על ידי הנתבעות כולל אף הוא את שם המתחם www.zer4me.co.il באופן שהמונח "zer4me" מופיע באופן בולט בקדמת הקטלוג, בעוד הפרטים האחרים הכוללים את שם הרשת ושם מתחם של הנתבעות מצויינים באותיות קטנות הנבלעות במראה הכולל.

זאת ועוד, שם הרשת, שמדרך הטבע בעל עסק מקפיד להבליטו בחזית הקטלוג המופץ על ידו, מופיע באותיות קטנות תחת המונח "zer4me" באופן הדומה מאוד לכיתוב המופיע בקטלוג ובסימן המסחר הרשום של התובעת. עובדה זו מלמדת שהנתבעות ביקשו לשוות לקטלוג מראה דומה לזה של התובעת או לפחות ליצור קשר בין הקטלוג לבין התובעת ולא ייחסו חשיבות לשם המסחרי שלהן.

אשר על כן, אני קובע כי יש יסוד לחשש שבשימוש בשם המתחם www.zer4me.co.il על ידי הנתבעות, יוטעו הצרכנים לחשוב שהחנויות של הנתבעות קשורות לתובעת.

 

עשיית עושר ולא במשפט

 

התובעת העלתה בתביעתה עילות נוספות ובהן, הפרת זכות יוצרים על ידי הנתבעות בכך שהעתיקו חלקים מהקטלוג שהיא מפרסמת, פגיעה בזכותה הקניינית בסימני המסחר הרשומים על שמה, הטעייה ועשיית עושר ולא במשפט.

 

כאמור, התובעת הוכיחה שהשימוש בשם המתחם www.zer4me.co.il על ידי הנתבעות נועד לנצל את המוניטין והפרסום שיש לה. בעוד בעלי חנויות פרחים המעוניינים להיבנות מהמוניטין והפרסום של התובעת רוכשים ממנה זיכיון במחיר מלא, מבקשות הנתבעות להנות מהמוניטין והפרסום של התובעת מבלי לשלם על כך דבר. בכך, מתעשרות הנתבעות על חשבון התובעת שלא כדין.

 

נראה לי, כי מתיאור העובדות המוכחות שלעיל, ניתן לקבוע שהנתבעות מתעשרות על חשבון התובעת שלא כדין, ומטעות את ציבור הצרכנים בניגוד להוראות סעיף 2 (א) (6) ו – (7) לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1981.

 

אשר לטענה בדבר הפרת זכות היוצרים של התובעת בקטלוג, איני סבור שההפרה הנטענת הוכחה. עם זאת האמור לעיל בנושא השימוש בסימן ZER4ME חל כמובן גם על השימוש בסימן זה בקטלוג.

 

הנזק

 

לטענת התובעת, מעשי הנתבעות פוגעים בתדמיתה הייחודית ובמוניטין שצברה בהשקעה של משאבים ומאמץ רב. עוד טוענת התובעת, כי ללא צו מניעה שיאסור על הנתבעות לעשות שימוש בשמות מסחריים הדומים לשמה המסחרי, יפגעו סיכוייה למצוא זכיינים חדשים ובכך יקטנו הכנסותיה ופעילותה העסקית המתוכננת תצטמצם.

 

לא מצאתי ממש בטיעוני הנתבעות לעניין הנזק.

 

פעילותן של הנתבעות פוגעת במוניטין הייחודי שצברה התובעת בתחום הפרחים ובמיוחד באפשרות הרחבת הרשת על ידי מציאת זכיינים חדשים, ובכך נגרם לתובעת נזק. מאחר והסעד הנתבע צומצם לצו מניעה בלבד התייתר הצורך לדון בשאלת היקף הנזק.

 

סוף דבר

 

אני מקבל את התביעה.

 

ניתן בזה צו מניעה קבוע האוסר על הנתבעות ביחד ולחוד בעצמן ו/או באמצעות אחרים לעשות שימוש בשם המתחם www.zer4me.co.il ו/או במונח "zer4me" באינטרנט, בשלטי החנויות שבבעלותן ו/או בהחזקתן ו/או בשליטתן, בקטלוגים


 

המופצים על ידן ו/או על ידי מי מטעמן ובכל פרסום אחר מטעמן שיש בו דמיון לסימני המסחר מס` 145306 ו – 145307 ו/או שיש בהם כדי לקשור בין נתבעת 1 לתובעת.

 

צו המניעה ייכנס לתוקפו בתוך 7 ימים מיום מתן פסק הדין.

 

הנתבעות ביחד ולחוד תשלמנה לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 20,000 ₪.

 

מזכירות בית המשפט תמציא עותק פסק הדין לב"כ הצדדים בפקסימיליה.

 

ניתן היום ג` בטבת, תשס"ג (8 בדצמבר 2002) בהעדר הצדדים.

 

                                                                               

י. זפט, שופט

 

 

 

 

 08/12/2002חדשות
ארצות הברית  | 850,000 שמות מתחם של RegisterFly יועברו ל-GoDaddy  
אירופה  | 702,684 שמות מתחם חדשים עם סיומת eu. ב-4 השעות שלאחר פתיחת הרישום לקהל הרחב  
ארצות הברית  | לאנס ארמסטרונג זוכה להשבת שם המתחם שלו  

מאמרים
ישראל  | נדחתה תביעה של מגזין הורים וילדים על דומיין הורים  
ארצות הברית  | שימוש הוגן אינו מהווה זכות של הלקוח  
ישראל  | לחלום בקוד  

פסיקה
ישראל  | א 9136/07 (מחוזי י-ם) Expedia Inc. נ` דרורי יקותיאלי ואח`  
ישראל  | בשא 4421/02, א 1221/02 (מחוזי תל אביב), עיריית קריית מוצקין ואח` נ` ארז פרידמן  
ישראל  | בשא 226/03, א 5003/03 (מחוזי ירושלים), יעקב שמואל קטן נ` דולי יריב  

חקיקה
אוסטרליה  | החוק לטכנולוגיה גנטית - 2000  
ישראל  | הצעת חוק לעידוד העברת ידע וטכנולוגיה לתועלת הציבור, התשס”ה 2004  
ארצות הברית  |   

מקורות מקוונים
קוריאה  | המכון הבינלאומי ללימודי קניין רוחני - IIPTI  
וורגיניה  | המכון לקניין רוחני באוניברסיטת ריצ`מונד - IPI  
בינלאומי  | המגזין הבינלאומי לניהול הקניין הרוחני- IJIPM  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022