Share


 

תאריך: 22/05/2008

פ 40287/07

בבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו

בפני כב` השופט זכריה כספי

מדינת ישראל נ` אדוארד נסימוב

 

העובדות

 

1. הנאשם הכיר נשים באתרי היכרויות באינטרנט והתייצג בפניהן בכזב בזהויות בדויות, טען בפניהן טענות כוזבות בכוונה להונות אותן ולקבל מהן כספים וכאשר מי מהן לא השתכנעה, איים עליה בפגיעה בה ובבני משפחתה.

 

2. הנאשם הורשע על פי הודאתו, בחמישה אישומים. על פי הסדר הטיעון, התביעה טענה כי העונש הראוי לנאשם הוא 4.5 שנות מאסר בפועל, ואילו ב"כ הנאשם רשאי היה לטעון לעונש כרצונו.

 

בית המשפט קבע

 

1. בית המשפט מציין כי מעשיו של הנאשם הניבו לו שלל מרמה וסחיטה בסכום כולל של מאות אלפי שקלים. בית המשפט מציין אף את הפגיעה בקורבנותיו של הנאשם. בית המשפט מציין כי במקרה כזה, צריך שהענישה תדגיש, בעיקרו של דבר, את ההרתעה.

 

2. בית המשפט מציין כי דגש מיוחד צריך לשים על מרמת הזהות באמצעות האינטרנט, כאשר הגישה קלה והשכנוע והפיתוי, קלים מאוד לביצוע, מתוך שרבים הנזקקים לאתרי היכרויות ופונים אל בני זוג המציגים עצמם באותם אתרים.

 

3. עם זאת, בית המשפט מציין כשיקולים לקולא את הודאתו של הנאשם, חרטתו ונסיבות מצבו הנפשי.

 

4. לכן, בית המשפט מטיל על הנאשם 40 חודשי מאסר בפועל, 18 חודשי מאסר על תנאי וכן פיצויים עונשיים של קורבנותיו.

 

 

 

 

בביתֿֿהמשפט המחוזי בתלֿֿאביב-יפו

פ 040287/07

 

לפני:

כבוד השופט זכריה כספי

 תאריך:

22/05/2008

 

 

 

 

 

 

בעניין:

מדינת ישראל

ע"י ב"כ עו"ד ק. בילנקה

                              המאשימה

 

-        נ ג ד –

 

 

אדוראד נסימוב

ע"י ב"כ עו"ד ב. פלאח

הנאשם

 

גזר - דין

מעשי הנאשם והסדר הטיעון

הנאשם הכיר נשים באתר היכרויות באינטרנט והתייצג בפניהן בכזב בזהויות בדויות, טען בפניהן טענות כוזבות בכוונה להונות אותן ולקבל מהן כספים וכאשר מי מהן לא השתכנעה, איים עליה בפגיעה בה ובבני משפחתה.

 

לפי האישום הראשון הכיר את ד., אם חד-הורית, בראשית שנת 2007 והבטיח לה לקבל מענק מן המוסד לביטוח לאומי. בתמורה לפעולותיו, כביכול, שכללו גם התייצגות לאחר, הפקידה ד. בחשבונו סכום של 3,000 ₪ ובהמשך גם סכומים נוספים המסתכמים יחדיו בכ-13,500 ₪. כחלוף זמן וכאשר לא נעשה דבר, הביעה ד. ספקות באשר לאמיתות טענותיו של הנאשם. בתגובה, איים עליה פעמים רבות וזו הפקידה בראשית אוגוסט 2007 סכומי כסף נוספים המסתכמים ב-13,500 ₪. על בסיס טענות מרמה שלו בעניין זכותה, כביכול, לדירה מטעם משרד השיכון ואפשרותו לסייע לה, הפקידה בחשבונו סכומים המסתכמים ב-5,800 ₪. לאחר שכספה אזל הפנתה ד. את הנאשם לאביה, כדי שיפקיד מכספו סכום של 10,000 ₪ לצורך החזרת חובותיה לעיריה, שאם לא כן, לא תוכל הדירה להירשם על שמה.

 

כאשר התמהמה האב, לחץ ואיים גם עליו ובדרך הזו הפקידו בחשבונו ובידיו, הוא ו-ד, במשך כשבועיים סכום כולל של 33,500 ₪. לאחר סירובו של האב להפקיד כספים נוספים, שב הנאשם ואיים על ד., כולל בפגיעה בחייה וקיבל מ-ד. ומאביה סכום כולל של 50,000 ₪ וניסה לסחוט סכומי כסף נוספים. רק לאחר הגשת תלונה במשטרה על ידי ד. ואביה, בראשית חודש ספטמבר 2007, ניתק הנאשם את הקשר עם השניים.

 

מכוח מעשיו באישום זה הורשע הנאשם, על פי הודאתו בעבירות של קבלת דבר במרמה, לפי סעיף 415 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 (להלן: החוק), בנסיון לקבל דבר במרמה, בסחיטה באיומים, לפי סעיפים 428 רישא וסיפא לחוק, ובהתחזות לאדם אחר, לפי סעיף 441 לחוק.

 

בהתאם לאישום השני, הכיר הנאשם את א., מעצבת פנים, אם חד-הורית, בראשית חודש מאי 2007, לאחר שהציג עצמו באתר ההיכרויות בשם בדוי. כאשר יצרה עימו קשר, מסר לה פרטים כוזבים אודות עצמו ואודות יכולתו למצוא לה עבודה ולקוחות.

 

בפניה טען, כולל בעת שהגיע לביתה, כי ביכולתו לרכוש עבורה דירה של חב` עמידר במחיר מציאה. כאשר היתה ספקנית באשר לאמינות דבריו, הודיע לה כי אין דרך חזרה ונותר בדירתה במשך הלילה, בניגוד לרצונה ודרש ממנה סכום של 60,000 ₪ עבור הדירה שרכש, כביכול, עבורה.

לאחר שעשה שימוש גם באיומים, הפקידה בידיו, ביום 10.5.07, סכום זה, שמשכה מחשבונה.

 

מכוח אלה הורשע, על פי הודאתו בעבירות של נסיון לקבל דבר במרמה, לפי סעיפים 415 ו-25 לחוק, סחיטה באיומים, לפי סעיף 428 סיפא לחוק והתחזות לאחר, לפי סעיף 441 לחוק.

 

על אותה מתלוננת איים הנאשם גם בהמשך, כמפורט באישום השלישי, הציג עצמו בטלפון בשלוש זהויות שונות והטרידה פעמים רבות, כולל באיומים לפגיעה בה ובילדיה. הוא דרש ממנה 80,000 ₪, כדי להסדיר, כביכול, את עיסקת רכישת הדירה ו-א. נעתרה לו, מחמת איומיו, ומסרה בידו סכום כסף זה. בהמשך מסרה בידיו סכום של 6,000 ₪ מחמת איומיו. כאשר הבהיר לה, בכזב, כי רכש בעבורה רכב ומתוך חשש מאיומיו מסרה בידו בשלוש הזדמנויות סכום כסף כולל של 123,000 ₪. באמצעות איומים אחרים בזהות בדויה, מסרה בידיו, בהמשך, במהלך חודש יוני 2007, סכומי כסף נוספים ובסך הכל העבירה לו, באישום זה, סכום כולל של כ-242,380 ₪.

גם כאן הורשע על פי הודאתו בעבירות של נסיון לקבל דבר במרמה, סחיטה באיומים והתחזות כאדם אחר.

 

לפי האישום הרביעי, את ב. הכיר באמצעות האתר באינטרנט בראשית אפריל 2006. הוא הציג עצמו כאחיין של המיליארדר רומן אברמוביץ וטען, במרמה, כי יוכל לרכוש בעבורה דירה במחיר מוזל, אם תפקיד בידו 5,000 דולר. על בסיס טענות אלה מסרה לידיו 24,000 ₪. כאשר טען בפניה, כי חבריו יוכלו לסייע לה בזירוז הליכי הגט שלה ברבנות ודרש סכום נוסף, מסרה בידו 25,000 ₪ ביום 10.4.06. כך ניסה לקבל ממנה גם כספים בעבור שיפוץ, כביכול, של דירתה, וביצוע עסקאות נדל"ן שונות, תוך התייצגות בזהויות אחרות, כולל של המיליארדר אברמוביץ ועורך דין. כדי לסייע לו בניתוח, כביכול, של אביו החולה בסרטן, מסרה בידיו ביום 25.4.06 על בסיס טענות הכזב שלו, סכום של 55,000 ₪. לאחר שטען בפניה בכזב, כי הוא עוסק בהתרמה בעבור עמותות שונות והציע לה להיות שותפה בעסקיו, רכשה שני טלפונים סלולריים על שמו ומסרה אותם בידיו, בנוסף לאלפי ש"ח , כתרומות. כספים אלה תרם, בשמו, לעמותות.

 

בסך הכל קיבל ממנה, במירמה, סכום של יותר מ-100,000 ₪ ושני מכשירי טלפון סלולאריים.

במהלך היכרותו עם ב. גנב ממנה שיק, זייף אותו וניסה לקבל, בבנק, סכום של 5,000 ₪. הוא נדחה בשל הבדלים בחתימות הרלבנטיות.

 

כאן הורשע על פי הודאתו, בעבירות של קבלת דבר במרמה, ניסיון לקבל דבר במרמה, גניבה, זיוף מסמך בכוונה לקבל באמצעותו דבר, שימוש במסמך מזויף והתחזות כאדם אחר.

 

כמתואר באישום חמישי, הכיר הנאשם את א.צ. בחודש ספטמבר 2005 באמצעות המסנג`ר והתייצג בפניה בשלוש זהויות בדויות, בעלים, כביכול, של חברות הפקה. כך הציע לה חוזה תעסוקה בתחום השירה והדוגמנות ודרש השקעה ראשונית של 12,000 ₪. ביום 6.10.05 נפגש עימה, חתם עימה על חוזה העסקה, כביכול, וקיבל מידיה את סכום הכסף וכן מצלמה דיגיטאלית, כפיקדון, בשווי של 9,000 ₪.

לאחר מכן ניתק עימה קשר ועקבותיו נעלמו.

 

כאן הורשע, לפי הודאתו, בקבלת דבר במרמה ובהתחזות כאדם אחר.

 

הצדדים הגיעו להסדר טיעון על פיו הודה הנאשם באישומים שפורטו לעיל, לפי כתב האישום המתוקן.

 

מכוח הסדר זה הודיעה התביעה, כי היא תטען שהעונש הראוי לנאשם הוא 4.5 שנות מאסר בפועל, מאסר מותנה ופיצוי כספי. ב"כ הנאשם רשאי לטעון לעונש כרצונו.

 

הראיות לעונש והנסיבות האישיות

התביעה הגישה שלוש הצהרות של נפגעי העבירה, שנפלו, כאמור, קורבן למעללי הנאשם.

אביה של ד. פירט את הפגיעה הכספית בו, האיומים עליו ועל משפחתו והפגיעות הנפשיות בהם.

ד. סיפרה על הנזקים הנפשיים שגרם הנאשם לה ולילדיה, עד כדי צורך בטיפול פסיכולוגי וכן על הפגיעה הכספית בה וחובותיה הכבדים כתוצאה ממעשיו. א. תיארה את הפגיעה הכספית הקשה בה, הדיכאון אליו שקעה, חוסר התפקוד שלה בעקבות המעשים והפחדים המלווים אותה.

 

אודות הנאשם הוגשה חוות דעת פסיכיאטרית ס/1, של הפסיכיאטר ד"ר ברודסקי, אשר העיד בבית המשפט וסיפר על עברו הנפשי של הנאשם, רווק יליד 1982.

מתברר, כי אובחן מגיל צעיר כסובל מהפרעת התנהגות ובהמשך גם מהפרעה אישית גבולית. הוא קיבל טיפול תרופתי, שהיטיב את מצבו. פעמים אחדות במהלך השנים 2003-2004 אושפז בבית חולים פסיכיאטרי, למשך ימים אחדים, עקב דיכאון ונסיונות אובדניים. בחלק מן הבדיקות נמצא במצב פסיכוטי פעיל. בשנתיים האחרונות לא היה בטיפול ולא קיבל תרופות.

 

בחוות דעתו קבע הפסיכיאטר, אמנם, כי נוכח מצבו הפסיכוטי בעבר, אחריותו למעשיו מוטלת בספק, אולם לא מצאתי ביסוס לקביעה כזו בתיעוד הרפואי העדכני שהציגה התביעה. המומחה עצמו ריכך קביעה זו שלו כאשר מסר בעדותו, כי אין הוא יכול להעריך את הדברים באופן זה.

 

אחיו המבוגר של הנאשם סיפר על המשפחה ומצבה הכלכלי הדחוק ועל כך שהנאשם היה הכבשה השחורה במשפחה. על מעשי הנאשם לא ידע, שכן אילו ידע עליהם, היה עוצר בעדו.

 

לנאשם הרשעה קודמת בשנת 2000 בעבירות של תקיפה חבלנית, גניבה ואיומים.

 

טיעוני הצדדים

ב"כ התביעה הדגישה את חומרת המעשים המפורטים בחמשת האישומים ואת דפוסי הפעולה של הנאשם, כמו גם את סכומי הכסף הגבוהים שסחט מן המתלוננות לאורך זמן. בדרך הזו ניצל נשים שהתגוררו בגפן והיו בידיו קורבנות קלים. הענישה הראויה יש בה היבט הרתעתי, משום נפיצות ההיכרות באמצעות האינטרנט וכדי למנוע קלות כזו של סחטנות באיומים על קורבנות תמימים.

 

לנסיבות האישיות, כולל מצבו הנפשי של הנאשם, אין לתת, לדעתה, אלא משקל מצומצם, מה עוד שחוות הדעת הפסיכיאטרית אודותיו לקתה בשטחיות ולא היתה מבוססת על נתונים ענייניים, שהיו בני-הישג על ידי המומחה. היא עתרה להשית על הנאשם את העונשים שהוזכרו בהסדר הטיעון.

 

ב"כ הנאשם תיאר את מעשי מרשו כסרט נע שבוצע על ידי אדם שאינו נורמאלי, הסובל מבעיות נפשיות ונזקק לתרופות פסיכיאטריות. המעשים בוצעו בעת שחדל לקבל טיפול ותרופות. לדעתו, ניתן לסבור, כי הנאשם עצמו האמין בדברים שסיפר לאחרים, כולל דברי הכזב וההונאה שלו. גם לבני משפחתו סיפר סיפורים ועד כדי הכנות לנישואין עם אחת הנשים שהכיר. הנאשם הודה במיוחס לו, הרבה מעבר למה שהיה ידוע למשטרה. הוא חשף את כל מעשיו. לחוות הדעת הפסיכיאטרית יש מקום ליתן משקל ממשי, כך הסנגור. יש לשים דגש על הצד הטיפולי בנאשם שמשפחתו מתגייסת בעבורו, כדי לתמוך בו ולשקמו. בידי הנאשם לא נותרו, כך לדבריו, כספים כלשהם. המשפחה גייסה סכום כסף שישמש כפיצוי כלשהו בעבר הנפגעות. סכום כסף זה, כך הבהיר, יופקד בבית המשפט עוד בטרם יינתן גזר- הדין וישמש כאקט נוסף של חרטה.

 

לדעתו, עונש שבין שנה וחצי לשנתיים מאסר בפועל, יהלום את הנסיבות כולן.

 

הנאשם עצמו סיפר, כי הוא שרוי בחרדה עמוקה. אילו היה יודע מה יקרה בבית הסוהר, לא היה עושה את מעשיו. הוא הביע חרטה והדגיש, כי המשפחה חזרה לתמוך בו.

 

שיקולי הענישה

הנאשם הורשע על פי הודאתו במסכת רחבה של מעשי הונאה, טענות כזב ומרמה. הוא גם לא בחל באיומים לצורך סחיטת קורבנותיו. וכל אלה הניבו לו שלל מרמה וסחיטה בסכום כולל של מאות אלפי שקלים. הוא פגע בקורבנותיו, נשים תמימות שנוצלו על ידו לאחר היכרות באמצעות האינטרנט, וקיבל מידיהן (פעם אחת גם מאביה של אשה כזו) את סכומי הכסף הניכרים, תוך שהעמידן, בסופו של עניין, ככלי ריק ובמצב כלכלי קשה. כפי שהבהירו, הן ניזוקו גם נפשית ועד כדי פחד וחרדה, דיכאון וחוסר-תפקוד.

 

הנאשם כיוון את חיצי המרמה והסחיטה לטרף קל מכל הבחינות. המדובר בנשים שגרו בגפן בלא בני זוג, שהתפתו להבטחות סרק כוזבות, מתוך שנתנו אמון בנאשם. בכל מקרה כזה נקט גם באיומים, מהם קשים, ולרבות בפגיעה בחייהן או בחיי בני משפחתן וילדיהן. אכן, מטרות קלות יחסית, פגיעות וחלשות מעצם נסיבותיהן. מעשיו לוו בתחכום יחסי של התחזות בזהויות בדויות או שאולות והצגת נתונים וטענות ששכנעו, לפחות, בתחילה, את קורבנותיו.

 

כאשר מענישים עבריין רב-מעללים כזה, בנסיבות המתוארות, צריך שהענישה תדגיש, בעיקרו של דבר, את ההרתעה. זו של המעורב בביצוע עצמו וזו של אחרים, לבל יהינו לעשות כמעשים האלה. דגש מיוחד צריך לשים על מרמת הזהות באמצעות האינטרנט, כאשר הגישה קלה והשכנוע והפיתוי, קלים מאוד לביצוע, מתוך שרבים הנזקקים לאתרי היכרויות ופונים אל בני זוג המציגים עצמם באותם אתרים.

 

לולי הודאתו של הנאשם, חרטתו ונסיבות מצבו הנפשי, הייתי מטיל עליו את מלוא העונש המוצע על ידי התביעה ואף יותר מזה. הנאשם ראוי לעונש מאסר משמעותי כזה מחמת מעשי המרמה הקשים שלו ובגין עבירות הסחיטה הבוטות שביצע.

 

מה שהביא אותי להפחית, במידה מסוימת, מן העונש המוצע הזה, אך בה בעת להענישו בעונש כבד יותר מזה שהציע סנגורו, הם שלושת העניינים שהזכרתי. הוא לא הטריח את קורבנותיו להתייצב ולהעיד בבית המשפט ולחוות שוב חוויות קשות ואף הביע חרטה על מה שעשה. אין ספק, מצבו הנפשי מאז היותו נער, איננו תקין. אובחנו אצלו הפרעות התנהגותיות כבר אז ואף הפרעות אישיות גבוליות. פה ושם, לא בעת ביצוע מעשיו, נמצא במצב פסיכוטי פעיל לתקופה קצרה. אין ספק, אחיו היטיב להגדירו ככבשה השחורה במשפחה. רקע נפשי זה הוא נימוק מרכזי, כפי שכבר אמרתי, להקלה מסוימת בעונשו.

 

העונשים

בשים לב לשיקולים שהזכרתי, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים:

1.         40 חודשי מאסר בפועל מיום מעצרו 23.9.07.

2.         18 חודשי מאסר על-תנאי לשלוש שנים שלא יעבור עבירה עליה הורשע או כל עבירה שיש בה יסוד של מרמה.

 

אני מחייב את הנאשם בפיצוי עונשי של קורבנותיו, כדקלמן:

1.         את ד. ואביה, באישום הראשון, יפצה בסכום של 6,000 ₪.

2.         את א., באישומים שני ושלישי, יפצה בסכום של 12,000 ₪.

3.         את ב., באישום רביעי, יפצה בסכום של 3,500 ₪.

4.         את א.צ., באישום חמישי, יפצה בסכום של 1,000 ₪.

 

סכומי הכסף שהפקידו, או יפקידו הנאשם ומשפחתו כפיצוי, יועברו למתלוננות על פי הכתובות שתמציא התביעה למזכירות בחלוקה לפי חישוב יחסי לשיעור הפיצוי שפסקתי לכל אחת מהן. אדגיש, שיעור פיצוי זה איננו יכול לפצות את הנפגעים, אפילו בחלק מנזקיהם. המדובר בפיצוי עונשי הלוקח בחשבון גם את הענישה וגם את יכולתו של הנאשם לשאת בו.

זכות ערעור לבית המשפט העליון תוך 45 יום מהיום.

ניתן היום, 22.5.2008, במעמד הצדדים.

 

                                זכריה כספי, שופט

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22/05/2008חדשות
ארצות הברית  | שכפול מפתחות מקוון טורף את הקלפים  
בינלאומי  | ארה"ב ורומניה עצרו למעלה מ-100 עברייני מחשב  
ארצות הברית  | האקר גניבת האשראי: "פעלתי בשם השירות החשאי"  

מאמרים
ארצות הברית  | יש לנו חוק אך הוא לא אכיף  
ישראל  | אינטרנט פלילי - אינטרנט אקסטרה 75  
ישראל  | הורשע צעיר שהציף שרתי מחשב וגרם לקריסתם  

פסיקה
ישראל  | ת``פ 3807-09 (השלום ראשון לציון) מדינת ישראל נ פפיסמלוב ואח`  
ישראל  | פ 1358/08 (שלום באר שבע) מדינת ישראל נ` יצחק חן  
ישראל  | פ 1847/07 (שלום חיפה) מדינת ישראל נ` קוריאט קלוד  

חקיקה
ישראל  | הצעת חוק העונשין (תיקון- משחקים אסורים, הגרלות והימורים ברשת האינטרנט), התשס``ז  
ישראל  | חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה-נתוני תקשורת), התשס``ח - 2007  
ישראל  | תיקון פקודת סדר הדין הפלילי (מעצר וחיפוש) (תפיסת חומר מחשב), התשס``ג 2003  

מקורות מקוונים
קנדה  | המרכז הבינלאומי למניעת הפשיעה - ICPC  
גרמניה  | המרכז האינטרנטי למחקרי שחיתות - ICGG  
אילינוי  | הלשכה הלאומית לפשעי ביטוח - NICB  

מדורים

 

קניין רוחני

לשון הרע

מידע כללי

הגנת הפרטיות

מסחר אלקטרוני

זכויות יוצרים

לשון הרע

אילון ושות` עורכי דין

דואר זבל

מניות, ניירות ערך

סימני מסחר

תביעת לשון הרע

אודות דיני רשת

משרדי עורכי דין

מונופולין, הגבלים עסקיים

פטנטים

לשון הרע בפייסבוק

ניהול משברים

קניין רוחני

שמות מתחם

 

 

חוקרים פרטיים

סקס פורנוגרפיה

דואר אלקטרוני

סוגיות בזכויות יוצרים

פלילים

מומחים יועצים

שיתוף קבצים

עבודה

זכויות יוצרים בתמונות

עבירות מחשב

עו"ד אביב אילון

מנהל סחר אלקטרוני

ריגול ומעקב

זכויות יוצרים במוזיקה

עבירות אינטרנט

יעוץ משפטי

הימורים

ספקי שירותים

זכויות יוצרים בתוכנה

הונאה

 

סמכות שיפוט

טרור קיברניטי

זכויות יוצרים בוידאו, סרטים וטלויזיה

פלילים

 

בורורות גישור

מנועי חיפוש באינטרנט

זכויות יוצרים בפרסום

 

 

פדופיליה

ילדים

רישום זכויות יוצרים

 

 

אתיקה

נשים

שמירת זכויות יוצרים

אינדקס ויזואלי


בחירות אלקטרוניות

גברים

 

קטעי וידאו


מילון מונחון

משפחה

 

חדשות עיתונות


אנונימיות

פורומים

 

משרדי עורכי דין


נוטריון

חברת המידע

 

משפטים


חוזים הסכמים

ננו טכנולוגיה

 

 


מכשירים חכמים

גירושין

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          שותפי תוכן 

 

 

פטנטיםתאונת אופנוע | תאונות דרכים | תוכנית עסקית

 

© כל הזכויות שמורות לעו"ד אביב אילון 1999-2022