חוק לאיסור שכפול גנטי של בני-אדם- 2002
חקיקה שמטרתה איסור שיכפול גנטי בבני-אדם הנחשב לבלתי קביל או סביל.


© כל הזכויות שמורות