ICANN מגנה הפנייה לאתרים בעקבות טעות הקלדה
ICANN, האיגוד הבינלאומי להקצאת שמות וכתובות באינטרנט, הביע התנגדות לנוהג הקיים להפנות גולשים שהקלידו בטעות כתובת אתר שאינה קיימת לאתרי צד שלישי.

לטענת האיגוד, כאשר גולש מקליד כתובת שאינה קיימת, על ספק האינטרנט לשלוח לו הודעת שגיאה ולא לשלוח את כתובת ה-IP שלו לאתר שונה. הודעת שגיאה נחוצה במיוחד במקרים בהם שולח גולש הודעת אי-מייל לכתובת בלתי קיימת. בשל ההפניה, הגולש לא מיודע כלל על אי קיומה של הכתובת ועל הטעות.

תהליך הפניית הגולשים קרוי החלפת NXDOMAIN. מרבית האתרים אליהם מופנים הגולשים בעקבות טעויות הקלדה הם פורטלים או אתרי מידע.

נציגי ICANN הצהירו כי תהליך ההפנייה המדובר פוגע בפעילותה התקינה של רשת האינטרנט ואף עלול לגרום לפגיעה בפרטיות הגולשים, כאשר מידע אישי שלהם מנותב לשרת במדינה אחרת שבה חוקי הפרטיות שונים.

הפנייה לאתרי צד שלישי משרתת גם האקרים, שמנתבים את הגולשים מבצעי טעויות ההקלדה לשרתיהם.

ICANN מבקשת מהמצדדים בתהליך החלפת ה- NXDOMAIN לספק הוכחות מדוע תהליך זה לא ייצור פגיעה בפעילות הסדירה ברשת.

במסגרת פעילותו להסדרת שמות המתחם באינטרנט, הודיע ICANN בחודש שעבר על פתיחת תהליך שיאפשר רישום שמות מתחם בשפות שונות. על השלכות התהליך תוכלו לקרוא במאמר הבא.


© כל הזכויות שמורות