Ebay לא מפרה סימן מסחרי על-ידי מכירת זיופים
בית משפט אמריקני לערעורים פסק כי העובדה שאתר המכירות EBay מארח מכירות של מותגים מזוייפים אינה נחשבת להפרת סימן מסחרי.

הפסיקה ניתנה בערעור של חברת התכשיטים Tiffany`s שהגישה תביעה כנגד אתר המכירות, שנדחתה כבר על-ידי ערכאה נמוכה יותר. בטיפני`ס טענו כי בכך ש-eBay מארחת מכירות פומביות של חיקויי המותג שלהם, היא מפרה סימן מסחרי. בית המשפט קבע כי מאחר ואתר המכירות הסיר פריטים ספציפיים מהמכירה כאשר הובא לידיעתו שמדובר בחיקוי - לא קיימת הפרה.

יחד עם זאת ציין בית המשפט כי ייתכן ועל eBay לשנות את דרך הפרסום שלה - משום שהיא גורמת לגולשים לחשוב שבמכירה יוצעו פריטים מקוריים של טיפנ`יס. במידה ויחליט בית המשפט, תיאלץ אי-ביי להוסיף למודעות הפרסום אזהרה כי חלק מהפריטים הינם מזוייפים.

טענה דומה כבר הועלתה בעבר כנגד אי-ביי על-ידי חברת לואי ויטון. במקרה זה נתבעה eBay על ידי החברה ונקנסה בבית דין צרפתי, באשמת הטעיית צרכנים.

דובר טיפני`ס מסר בתגובה כי החברה מאוכזבת מפסק הדין, וכי לאי-ביי יש אחריות כלפי הצרכנים וקידום האמון בשוק - אך היא בוחרת להטעות את הגולשים.

© כל הזכויות שמורות