רמו"ט תומכת ב"הצעת שמיר" למאגר הביומטרי


הרשות למשפט, טכנולוגיה (רמו"ט) ומידע במשרד המשפטים הגישה השבוע את הדין וחשבון השנתי שלה לכנסת. בראש הדו"ח, המלצתה של הרשות לאמץ את הצעתו של פרופ' עדי שמיר, למאגר מעומעם בהקמת המאגר הביומטרי שיכיל את טביעות האצבע ותצלומי הפנים של אזרחי ישראל.

על פי הודעתה לעיתונות, הרשות יזמה את הצגת הפתרון בידי פרופסור שמיר עצמו בפני הגורמים המקצועיים במשרדי הממשלה וגופי ביטחון הקשורים למאגר, עוד בתחילת שנת 2010.


במרוצת שנת 2009, דנה וקיבלה הכנסת את חוק המאגר הביומטרי ותעודות הזהות החכמות – חרף התנגדות עזה שעורר המאגר בציבור (בניגוד לנחיצותן של התעודות החכמות). זאת, בשל העובדה שמאגר מקיף שכזה, מהווה פגיעה קשה ושלא לצורך בפרטיות האזרחים והוא חסר תקדים בקרב דמוקרטיות מערביות.


במהלך הדיונים על החוק, העלה פרופ' עדי שמיר, מומחה אבטחה בעל שם עולמי, חתן מדליית טיורינג ומי שעומד מאחורי פרוטוקול ההצפנה RSA, הצעה להקמתו של מאגר מעומעם – כזה שבו לא קיים קשר ישיר וחד ערכי בין טביעות האצבעות והתמונות מחד, וזהותם הוודאית של האזרחים מאידך - אך הצעתו נדחתה, לא נדונה בוועדה שדנה בחוק, ולא נכנסה לנוסח החוק הסופי.


"רמו"ט מחזיקה בעמדה, כי הצעת פרופ' שמיר לבניית המאגר הביומטרי מיישמת איזון נכון וראוי של הזכות החוקתית לפרטיות במימוש החוק, שכן היא מגנה על הזכות לפרטיות כבר בשלב הראשוני של איסוף המידע ותורמת משמעותית למימוש חובת אבטחת המידע הנגזרת ממנה ולמניעת "זליגת שימוש" בו", נאמר בהודעה. 


דעתה של רמו"ט בעניין, מצטרפת למכתב שהוציא לאחרונה השר מיכאל איתן לראש הממשלה ולפנייתם של אנשי אקדמיה בתחומי טכנולוגיית המידע – שקוראת לעצור את הניסוי של המאגר הביומטרי במתכונתו הנוכחית.
עוד על השלכות המאגר הביומטרי - במאמר הבא© כל הזכויות שמורות