28/05/2012 |  השופטים ביניש, גרוניס, ריבלין, נאור, ארבל, חיות, מלצר
בג"ץ 3809/08 האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' משטרת ישראל ואח'




בג"ץ 3809/08 האגודה לזכויות האזרח ואח
בית המשפט הגבוה לצדק דחה את העתירות בגין היעדר חוקתיות חלק מן ההסדרים שנקבעו במסגרת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת), תשס"ח - 2007 , שפורסם ברשומות ביום 27.12.2007 ונכנס לתוקף ביום 27.6.2008, המאפשר לרשויות החקירה בישראל לקבל לרשותן נתוני תקשורת של כלל מנויי בזק, כפי הגדרתם בחוק התקשורת(בזק ושידורים), תשמ"ב- 1982. 


תאריך 28.05.2012
בג"ץ 3809/08
בית המשפט הגבוה לצדק
האגודה לזכויות האזרח ואח' נ' משטרת ישראל ואח'


נקבע כי בכל הנוגע להפעלת הסמכות הקבועה הן בסעיף 3 והן בסעיף 4 לחוק - יש לפרשן כך שקבלת הנתונים על-פי החוק תעשה רק במקרים בהם הדבר נדרש לצורך ממוקד וקונקרטי, כדוגמת חקירה הנסובה על אירוע ממוקד בעניינו של חשוד או קורבן ספציפיים. זאת, להבדיל משימוש בהסדרי החוק למטרות כלליות של גילוי עבריינים ומניעת פשע. 

בכל הנוגע להפעלת הסמכות הקבועה בסעיף 4 לחוק -  יש לפרשה כך שהיתר לקבלת נתוני תקשורת מכח סמכות זו יעשה במשורה, במקרים קיצוניים, לצורך טיפול בעבירות המחייבות זאת ורק במקרים בהם מחמת . הדחיפות התברר כי לא ניתן לקבל צו מבית המשפט בהתאם להסדר הקבוע בסעיף 3 זאת, כאשר המניעה מפנייה לבית המשפט נובעת מנסיבות הקשורות בהצלת חיים או נסיבות קשות אחרות, והכל תוך התחשבות במגוון שיקולים ביניהם היות המנוי בעל מקצוע, מידת מעורבותו בעבירה, סוג הנתונים המתבקשים, מידת הדחיפות והחומרה שבעבירה וכיו"ב שיקולים.
 
ככל שהדברים נוגעים לעיתונאים, ההגבלות על שימוש בצווים כפי שבוטאו בנוהל לעניין סעיף 4, מתחייבות על-פי תכלית החוק והאיזונים הנדרשים בהליכי יישומו. בהתאם לכך, כאשר המנוי הוא עיתונאי שאינו החשוד בעבירה או הקורבן, לא תאושר בקשה בהתאם לסעיף 4 לקבלת נתוני תקשורת מסוג נתוני תעבורה לגביו.

© כל הזכויות שמורות