תצ (ת"א) 47937-01-17 אהוד הלוי נ


בית המשפט אישר תובענה ייצוגית שעניינה הטעיית צרכנים באתר האינטרנט של חברת
Zer4You
. 
22.01.2017

בית משפט השלום בתל אביב

השופטת סיגל רסלר-זכאי

תצ (ת"א) 47937-01-17 אהוד הלוי נ' זר. פור. יו (2000) בע"מ

בקשה לאישור תובענה כייצוגית הוגשה במהלך חודש ינואר לבית משפט השלום בתל אביב. התביעה הוגשה מכוח חוק הגנת הצרכן בטענה של הטעיית צרכנים באתר האינטרנט של חברת Zer4You .

עניינה של התביעה בחיוב יתר שנעשה שלא כדין באתר המשיבה. האחרונה הציגה באתר האינטרנט שלה "מבצע", במסגרתו התחייבה לתת הנחה על מוצרים מסוימים המוצגים באתר. בפועל, החברה לא סיפקה את ההנחה וחייבה את לקוחותיה בסכום העולה על הסכום אשר היה עליה לגבות בהתאם לתנאי ההנחה.

התובע רכש מוצר אשר הוצג באתר כנמכר בהנחה של 25% אך בסמוך לביצוע התשלום התברר לו כי לא קיבל את ההנחה מאחר ואופן חישובה נעשה בצורה שגויה לטענתו.

התובע טען להטעיה אשר גרמה לנזק ממוני לו ולחברי הקבוצה הנמנים על אלפי צרכנים אשר רכשו מוצרים בתקופת המבצע באתר האינטרנט של המשיבה. מלבד הנזק הממוני, טוען התובע גם לנזק בלתי ממוני של פגיעה באוטונומיה ושלילת כח הבחירה.

בית המשפט לא דחה את הטענה בדבר נזק לא ממוני אך הטיל את נטל ההוכחה באשר לחישוב נזקי הקבוצה על המשיבה בשלב בירור התובענה גופא.

© כל הזכויות שמורות