אושרה תובענה ייצוגית נגד יצרנית בדיקות הריון בגין מצג שווא


בית המשפט המחוזי בלוד אישר הגשת תובענה ייצוגית נגד חברת כמיפל המייצרת בדיקות לזיהוי הריון.
החברה משווקת מספר סוגים של בדיקות, כאשר על חלקן נכתב כי הן מיועדות לזיהוי מוקדם של הריון, עוד בטרם האיחור במחזור החודשי וכי הערכות מאושרות על ידי מנהל התרופות האמריקני (
FDA
).
לקוחה רכשה את הבדיקה במטרה לבדוק הריון עוד בטרם האיחור במחזור החודשי. הלקוחה קיבלה תשובה שלילית אך משחלף המועד לקבלת המחזור החודשי והלה בושש לבוא, חזרה הלקוחה על הבדיקה באמצעות ערכה של חברה אחרת אשר הפעם זיהתה את ההריון בהצלחה.
הלקוחה המאוכזבת ערכה בירור קצר מול משרד הבריאות, שם התברר לה כי הערכה של חברת כמיפל כלל אינה מאושרת על ידי ה-
FDA
.
 
כתוצאה מן הגילוי, הורדו הערכות המדוברות מן המדפים ומכירתן הופסקה.הלקוחה הגישה בקשה לתובעה ייצוגית, בה טענה כי חברת כמיפל ביצעה מצג שווא כלפי לקוחותיה בכך שפרסמה כי הערכות מאושרות על ידי מנהל התרופות ומתאימות לגילוי מוקדם של הריון.

לטענת התובעת, מצג שווא זה הניע אותה ואחרות כמותה לרכוש את הערכות של חברת כמיפל, אשר נמכרות במחיר הגבוה משמעותית ממחירן של ערכות אחרות לגילוי הריון אשר אינן מתהדרות ביכולתן לגילוי מוקדם.בית המשפט קיבל את עמדתה של התובעת וקבע כי 


"
קיימת אפשרות סבירה כי בתום ההליך ייקבע שהמשיבה שיווקה את המוצרים תוך יצירת מצגים מטעים כלפי הצרכנים — הן ביחס לעיתוי שבו ניתן לעשות שימוש בערכות זיהוי ההריון, הן ביחס לרמת הדיוק של הערכות בשלבי ההריון הראשונים והן ביחס לקבלת אישור ה
–FDA.
ככל שייקבע כי אכן הוצגו מצגים מטעים, הרי שהם גרמו נזק לשתי תתי־קבוצות: לקוחות שהשתמשו במוצרים בעיתוי מוקדם, שבו לא היה בכוחם לתת תשובה מדויקת, ולקוחות אחרים שייתכן כי רכשו את המוצר במחיר גבוה יותר בשל המצגים המטעים


".
כלומר, בית המשפט הסכים כי מצג השווא גרם למבקשת הן לנזק ממוני, קרי, רכישת ערכה בסכום הגבוה ממחירן של ערכות אחרות בשוק והן לנזק בלתי ממוני בדמות עוגמת הנפש שנגרמה ללקוחה בחשבה כי הערכה שרכשה מסוגלת לגלות הריון עוד בטרם האיחור במחזור החודשי ומשכך קבלת תשובה שלילית בשלב זה מעידה על כך שאין הריון.
בנוסף, קבע בית המשפט כי הוראת משרד הבריאות להסיר את הבדיקות מן המדפים בעקבות בדיקת משרד הבריאות מהווה תימוכין לטענותיה של הלקוחה בדבר הצגת מצג שווא.
© כל הזכויות שמורות