פשרה בתביעת Airbnb  נגד עיריית סאן פרנסיסקו

חברת Airbnb מנהלת מזה זמן מה תביעה נגד עיריית סאן פרנסיסקו בעקבות מגבלות שהטילה העירייה על הפעילות בשוק השכירות המקומית לטווח קצר.

בנובמבר 2016 דיווחנו על כך שעיריית סאן פרנסיסקו החליטה להגביל ל-90 יום את פרק הזמן בו נכס מקומי יכול להיות מוצע להשכרה באתר של חברת Airbnb. הרעיון מאחורי ההגבלה, לדברי העירייה, היה לתת מענה למצוקה החמורה בשוק השכירות לטווח קצר בעיר, מצוקה אשר החמירה ביתר שאת מאז כניסתה של חברת Airbnb לשוק.

בנוסף, עיריית סאן פרנסיסקו דרשה מ-Airbnb לחייב את משכיריה לרשום בעירייה את נכסיהם המוצעים להשכרה דרך האתר. בעוד ש-Airbnb לא התנגדה עקרונית לעצם הרישום, נתגלעו בין הצדדים מחלוקות בנוגע להליך עצמו, אשר הצריך הגעה פיזית למשרדי העירייה ולטענת Airbnb היה מייגע ויצר אי נוחות עבור חלק מן המשכירים.

במסגרת ההתדיינות ההיא, ביקשה Airbnb לסיים את המחלוקת על ידי מציאת פתרון שייטיב עם שני הצדדים. כחלק מאותו שיתוף פעולה, Airbnb מסרה שמות ופרטים של משתמשים הרשומים אצלה כמשכירי נכסים.

כעת דווח כי שני הצדדים הגיעו לפשרה וכי עיריית סאן פרנסיסקו תאפשר לחברה לבצע הליכי רישום משכירים וקבלת רישיונות עסק דרך הפלטפורמה שלה ולא באמצעות הגעה פיזית למשרדי העירייה, כל עוד תעמוד החברה בהתחייבותה לחסום אצלה משכירים אשר לא יוציאו רישיון עסק ולא יירשמו כדין בתוך 8 החודשים הקרובים.

בנוסף, תצטרך Airbnb להעביר לעירייה רשימות מעודכנות של משכירי נכסים מדי חודש, על מנת לסייע לעירייה לפקח על פעילותם.

נציין כי תביעות דומות מתנהלות בין החברה ובין עיריות בערים שיקגו וניו יורק. כעת נותר להמתין ולראות האם גם שם תושג פשרה ברוח דומה.© כל הזכויות שמורות