תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז –2017

תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע), התשע"ז–2017 הן פרי יוזמתה של הרשות להגנת הפרטיות אשר בהיותה גוף אכיפה, אמונה גם על ביצוען. התקנות אושרו על ידי ועדת חוקה, חוק ומשפט של כנסת ישראל במרץ 2017 והן באות להחליף את התקנות הקודמות שנחקקו בשנת 1986 ואשר אינן מתאימות עוד לעידן הדיגיטלי.


ברשות להגנת הפרטיות מבטיחים כי כניסתן של התקנות לתוקף תהווה "קפיצת מדרגה כללית ברמת אבטחת המידע האישי בישראל", לא פחות. בפועל, התקנות יוצרות מנגנון אשר תכליתו הפיכת סוגיית אבטחת המידע לחלק משגרת הניהול בארגונים המחזיקים ומנהלים מאגרי מידע אישי.
© כל הזכויות שמורות