הנחיות הרשות להגנת הפרטיות לגבי מצלמות במקום העבודה

לתשומת לבם של מעסיקים העושים שימוש במצלמות אבטחה גם בתוך העסק – הרשות להגנת הפרטיות (לשעבר רמו"ט) פרסמה אתמול הנחיות חדשות שעניינן שימוש במצלמות מעקב במקום העבודה.

מדובר בהנחיה המשיתה חובות על מעסיקים וקובעת את גבולות השימוש באמצעי הטכנולוגי. הרשות מתייחסת לנושא לאור השימוש ההולך וגובר במצלמות אבטחה בתוך בתי עסק.

על פי דברי ההסבר להנחיה, פוטנציאל הפגיעה בפרטיות העובדים הגלום בשימוש במצלמות אבטחה הוא משמעותי ומצריך התייחסות. הרשות פרסמה את ההנחייה יחד עם קווים מנחים הקובעים את גבולות המותר והאסור בשימוש במצלמות מעקב, זאת על מנת לאפשר לבעלי עסקים לוודא כי השימוש במצלמות אבטחה עומד בדרישות החוק.

במסגרת ההנחיה, מציינת הרשות כי מעסיקים כפופים לחובות שונות במסגרת השימוש במצלמות, בין היתר לחובות של סבירות, תום לב, מידתיות והגינות גם כאשר החוק מחייב אותם להתקין את המצלמות (למשל במוסדות פיננסיים). ההנחייה מגדירה מהי מטרה לגיטימית לשמה ניתן להתקין מצלמות במקום העבודה וכן קובעת כי אותה מטרה חייבת להיות חיונית למימוש האינטרס של המעסיק.

כמו כן, הרשות אוסרת על צילומי סתר של עובדים גם אם התקבלה מהם הסכמה עקרונית ועל שימוש במידע הנקלט במצלמות לצרכי משמעת (למשל, תיעוד משך הפסקות של עובדים) וכן מחייבת מעסיקים ליידע את העובדים על פעילותן של המצלמות ועל זכויותיהם של העובדים בהקשר זה.

בנוסף, ההנחייה מחלקת את סוגי המרחבים במקום העבודה על פי מידת הציפיה לפרטיות בהם. כך, צילום בחדרי שירותים או מלתחות יהווה פגיעה חמורה בפרטיות וצילום באזורי מנוחה או בעמדת עבודה אישית של עובד יוצדק רק בהתקיים אינטרס בעל חשיבות ציבורית ממשית.

ההנחייה מתייחסת גם לסוגיות דוגמת מיקום המצלמות במשרד, זמני צילום מותרים, רזולוציית צילום וכן אופן וזמן שמירת הצילומים.© כל הזכויות שמורות