בפני כבוד סגן הנשיא גדעון גינת
צדדים: אן.אם.סי מוסיקה בע"מ ואח` נ` הירש ואח`<">
23/10/2005 |  כבוד סגן הנשיא גדעון גינת
בש``א (מחוזי חיפה) אן.אם.סי מוסיקה בע``מ ואח` נ` הירש ואח`
בש``א (מחוזי חיפה) אן.אם.סי מוסיקה בע``מ ואח` נ` הירש ואח`
תאריך: 23.10.2005
הליך: בש"א 14391/05
בפני כבוד סגן הנשיא גדעון גינת
צדדים: אן.אם.סי מוסיקה בע"מ ואח` נ` הירש ואח`

עובדות:
מדובר בצווים זמניים אשר ניתנו במעמד צד אחד כנגד אתרי שיתוף קבצים והמונעים את הפעלת האתרים. טרם הדיון בתוקפם של הצווים אשר יערך במעמד שני הצדדים, פנה הנתבע 7- הריהו מפעיל אתר שיתוף הקבצים ליונטוורק, לבית המשפט המחוזי בבקשה לצמצם את היקפם של הצווים באופן שיאפשר לו להפעיל חלקים מאתרו אשר אינם פוגעים בזכויות התובעות.
התובעות התנגדו לבקשה מן הטעם שלא ניתן להפריד בין הפעילות המפירה לפעילות החוקית וביקשו לקיים דיון בבקשה האמורה במועד אשר נקבע לדיון במעמד שני הצדדים.

החלטה:
בית המשפט היה מוכן לדון בבקשת הנתבע 7, וקבע שאין מניעה להפעיל את חלקי האתר אשר אינם מפירים זכויות, אך נטל הוכחת טענה זו מוטל על הנתבע 7. על הנתבע 7 היה להוכיח טענתו באמצעות ראיות מכלי ראשון כדוגמת תקליטורי CD או דיסקים קשיחים (או אמצעים טכניים אחרים המאפשרים בחינה מלאה של תוכנו של האתר). הנתבע 7, הוכיח טענתו על ידי ראיה מכלי שני בלבד ומשכך בקשתו נדחית.
על אף האמור, בית המשפט רמז לצדדים להגיע להסכמה לגבי הפעלת האתר במתכונת מצומצמת וללא החלקים הבעייתים.


בתי המשפט בבית- המשפט המחוזי בחיפה תיקי בשא 014391/05 תיק אזרחי : 000915/05 תאריך:23/10/2005 בפני: כבוד סגן הנשיא גדעון גינת התובעות-המבקשות: אן.אם.סי מוסיקה בע"מ ו-אח` הנתבעים-המשיבים: 1. אבי הירש (ת.ז. 32964264) 2. אמיר טסלר (ידוע גם כאמיר חיים, ת.ז. 031802770) 3. אלי שגב (ת.ז. 34714360) 4. תמיר פרמינגר (ת.ז. 43499607) 5. אינטרנט גולד – קווי זהב בע"מ (ח.צ. 520044264) 6. 012 קווי זהב בע"מ (ח.פ. 512140799) 7. שי לב ארי (ת.ז. 3843343) בשם התובעות: עו"ד ערן פרזנטי בשם הנ` 7: עו"ד דור חזקיה אין הופעה בשם בעלי-דין אחרים החלטה בתיק בש"א 14391/05 רקע דיוני ועובדתי 1. במסגרת התובענה בהליך העיקרי ניתנו על-ידי צווים ארעיים, כאשר דיון במעמד הצדדים, בע"פ, נקבע (גם בשל תקופת החגים) למחצית נובמבר 2005. ברור, שאין בעצם מתן הסעדים הזמניים על-פי צד אחד בלבד, כדי להכריע בשאלות השנויות במחלוקת בין בעלי-הדין, מה גם, שבשלב הנוכחי טרם הוגשו תגובות לבקשות לסעדים זמניים או כתבי הגנה (בהסכמת הנוגעים בדבר). למען הסר ספק, אני חוזר ומציין, שגם את החלטתי הנוכחית יש לקרוא בנתון להסתייגות האמורה. 2. הנ` 7 אינו חולק על כך שהוא מפעיל אתר אינטרנט בכתובת: www.lionetwork.net. טענת התובעות היא שיש בהפעלת האתר משום הפרה של זכויות קניין רוחני שלהן (בעיקר בתחום דיני זכות יוצרים ודיני סימני מסחר). בשלב הנוכחי טוען הנ` 7, כי יש בצווים הזמניים שניתנו כדי למנוע ממנו כליל את הפעלת האתר והוא מבקש את צמצומם באופן שיאפשר הפעלת האתר בנושאים, כך עמדתו, שלא ניתן לטעון לגביהם הפרה של זכויות של התובעות או של אלה שבשמן פועלות התובעות. 3. קבלתי תגובה בכתב לבקשה ותשובה לתגובה וקראתי הדברים על רקע התיעוד הנרחב שכבר הוגש לתיק עד עתה (בעיקרו, כמוסבר, מטעם התובעות). 4. התובעות מתנגדות לבקשה. עמדתן היא שאין מקום לשינוי של הסעדים הזמניים שניתנו קודם לדיון שיתקיים במעמד כל בעלי-הדין. הן גם טוענות, שלא ניתן להפריד בין הפעילות המפירה לבין זו הלגיטימית, אותה מבקש הנ` 7 לקיים, לדבריו מעתה ואילך. דיון 5. אני סבור (לצורך השלב הנוכחי של ההליכים), שלא ניתן לקבל החלטות אופרטיביות לגבי תוכנו של אתר אינטרנט על-סמך עדות משנית של נוגעים בדבר לגבי תוכנו של האתר. אני מוכן לצאת מתוך הנחה שהנ` 7 (ככל אחד אחר) זכאי להמשיך בפעילות שאין בה משום הפרה של דיני זכות יוצרים ודינים נילווים במסגרת אתר האינטרנט אותו ניהל. עם זאת, טענה שלו בהקשר לאתר הקיים הנ"ל צריכה להתבסס על ראייה מכלי ראשון לגבי תוכנו של אתר זה. ראייה כזאת לא הוצגה בפניי מידי מי שבידיו הראייה הטובה ביותר לעניין קרי הנ` 7. אם הנ` 7 טוען, שתוכנו של האתר או של אותם חלקים של האתר אותם הוא מבקש להפעיל אין בהם משום הפרה אפילו לפי הגרסה המובאת היום בכתב הטענות של התובעות, הרי הייה עליו להציג בפני הצד שכנגד או בפני מומחה מוסכם או בפני בית-המשפט את התכנים האמורים, בדרך של הבאת התכנים על-גבי מדיה מתאימה כמו תקליטורי CD או דיסקים קשיחים (או אמצעים טכניים אחרים המאפשרים בחינה מלאה של תוכנו של האתר). דבר זה לא נעשה. במקום זאת קבלתי דברים בתצהיר של הנ` 7 המעיד מה אמור להיות התוכן הנדון. בהקשר הנוכחי יש חשיבות לתוכן הדברים, לדרך הצגתם, לאופן שבו הם מוצגים למשתמש פוטנציאלי. הדרך הפשוטה לבירור העובדתי הנדרש היא, לכן, זו שציינתי. אינני מתעלם מכך, שנטל השכנוע באשר לטענות ההפרה שבפי התובעות הוא עליהן, כמו בכל משפט אזרחי אחר. בשלב המקדמי הביאו התובעות ראיות לכאורה שהתבססו על תוכן האתר במועד הנטען. עתה מבקש הנ` 7 להראות, כי הפרדה בין תכניו השונים של האתר יאפשר פעילות חוקית מצידו. אינני חולק על הגישה העקרונית, אך אני סבור שהדבר טעון הראייה הטובה ביותר, קודם למתן הסעד המתבקש. 6. כפי שרמזתי כבר בהחלטת ביניים, ניתן הייה לצפות שבעלי-הדין ועורכי-דינם המלומדים יצליחו להגיע להסכמה, ולו זמנית בעניין זה. אני סבור שהדרך הנכונה היא מתן אפשרות לצדדים, באי-כוחם ואנשים טכניים מטעמם לעיין בתוכנו המלא של האתר אותו מבקש עתה הנ` 7 להפעיל. אם יש בכך צורך אהיה מוכן לתת הצווים המתאימים שיאפשרו עיון כזה. ניתן גם לקבל חוות-דעת מאיש מקצוע בפניו יוצג האתר. מכל מקום ללא בחינה של תכני האתר כפי שיהיה לאחר ההפעלה המבוקשת עתה על-ידי הנ` 7, (ואולי תוך קביעת הסדרי פיקוח בזמן אמת על תוכן זה) לא ניתן, בשלב הנוכחי לשנות את הסעדים הזמניים שניתנו. סעד 7. בנתון להערותיי דלעיל, אני דוחה את הבקשה 14391/05. כללי 8. בעל-דין העותר בבקשה כלשהי לבית-המשפט (למעט בקשות שמעצם טיבן ראויות להידון על פי צד אחד בלבד) ימציא העתק מלא הימנה במישרין ובמקביל להגשה לבית-המשפט לכל בעלי-הדין האחרים ולכל מי שעלול, לפי הערכתו, להיפגע כתוצאה מהסעדים להם הוא עותר, ויציין העובדה כי עשה כן במסמך המוגש לבית-המשפט. 9. ההחלטה הנוכחית היא חלק בלתי-נפרד מהסעדים הזמניים שניתנו על-ידי במסגרת ההליך העיקרי הנ"ל וההוראות הכלליות שניתנו שם, חלות גם כאן. ניתן והודע בפומבי היום ‏‏יום ראשון כ` תשרי תשס"ו (23באוקטובר 2005) בהעדר. סגן נשיא העתק נאמן למקור. שמעון דדון, סגן מזכיר ראשי
© כל הזכויות שמורות