א 158128/02 ( שלום ת``א) אקספרס טורס רמת-גן 1981 בע``מ נ` באטרפליי וורלד בע``מ ואח`
תאריך: 01.03.2006
א 158128/02
בית משפט השלום בתל-אביב
כב` השופטת מארק – הורנצ`יק דליה
אקספרס טורס רמת-גן 1981 בע"מ נ` באטרפליי וורלד בע"מ ואח`

עובדות:
עניינה של החלטה זו בבקשת התובעת למחיקת חלקים מתצהיר העדות ראשית של הנתבעים מחמת הרחבת שנוי חזית ובעניין ולמתן החלטה בדבר קבילותם של חלק מן המוצגים, ובפרט מתנגדת התובעת לקבילותה של דו"ח הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הפתוח לעיון הציבור, אשר הודפס בזמנו מאתר האינטרנט של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה והועבר לעיונו של המומחה מטעם בית המשפט לצורך הכנת חו"ד בשאלות שהתעוררו בתביעה שכנגד.

נפסק:
בית המשפט קבע כי רשת האינטרנט משמשת כמקור בלתי נדלה למידע, לכן הדבר טבעי כי צד להליך המשפט מבקש להוכיח טענה שבפיו בהסתמך על מידע שאיתר באמצעות רשת האינטרנט.
בית המשפט אישר את קבילותה של ראייה על פי הדין הקיים וכי ניתן לנתבעות להסתמך על תוכנה של ראייה זו כראייה לאמיתות תוכנה.

בית המשפט אזכר את שנקבע בת.א.(שלום ת"א) 10156/97 בשא 116737/99 סריגי אליקו, יעקב אמזלג נ` ציביאק


© כל הזכויות שמורות