04/01/2007 |  Judge O`Neill
J.G. Wentworth v. Settlement Funding
J.G. Wentworth v. Settlement Funding
פסק דין מבית המשפט המחוזי שבמחוז המזרחי של פנסילווניה, ארה"ב, אשר דן בתביעה הנוגעת לתחום סימני המסחר וקישורם למילות חיפוש ו-Metatags.

התובעת טענה בבית המשפט כי הנתבעת רכשה מחברת Google את מילות החיפוש של שמה של התובעת. כך נוצר מצב שבו כל חיפוש של שם התובעת בעצם יעלה את אתר החברה הנתבעת בראש רשימת תוצאות החיפוש.
בנוסף, משום שהנתבעת צרפה את סימני המסחר שלה ל-Metatags באתרים שלה, נוצר מצב שבו חיפוש של שם התובעת מעלה תוצאה המראה קישור לאתר הנתבעת ואת סימן המסחר של הנתבעת.

בית המשפט דחה את התביעה, בקובעו כי גם אם הנתבעת הייתה עושה שימוש בסימן המסחר של התובעת, עדיין עילת התביעה איננה מתקיימת, משום שהיא לא נכנסת תחת ההגדרה - Confusion - יצירת מצג שווא, הנמצאת בחוק סימני המסחר האמריקאי, הנקרא גם: Lanham Act.


© כל הזכויות שמורות