התקנות החדשות, המ">
תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה), התשס``ז-2007
ב- 10 במאי 2007 התפרסמו בקובץ התקנות של מדינת ישראל, תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה), התשס"ז-2007.

התקנות החדשות, המבטלות את תקנות בתי המשפט (סדרי דין לענין האזנות סתר), התשמ"ה-1985, מהוות חידוש בכך שהן מגדירות "קו" שלו ניתן להאזין באמצעות האזנת סתר, ככולל גם "קו להעברת בזק, כתובת דואר אלקטרוני, קוד זיהוי, משתמש אצל ספק גישה לאינטרנט או ברשת מחשבים, או רשת בזק כלשהי".

פירוש הדבר הוא שבאמצעות צו להאזנת סתר המאושר על-ידי בית המשפט, רשאיות רשויות החקירה במדינה, "להאזין" לא רק לקווי טלפון, אלא גם לתקשורות אינטרנט מסוגים שונים.

ענין נוסף שבו מחדשות התקנות הוא העובדה שבעוד ולפי התקנות הקודמות, בעת הדיון בבקשה בפני בית המשפט, נדרש להתייצב קצין משטרה בדרגת סגן-ניצב ומעלה, לפי התקנות החדשות כל שנדרש הוא שיתייצב קצין או נציג שיצהיר בפני בית המשפט על העובדות התומכות בבקשה ועל אמיתותן.

התקנות מיועדות להיכנס לתוקפן 60 יום מיום פרסומן.

לקובץ התקנות שבו התפרסמו תקנות האזנת סתר (בקשה להיתר האזנה), התשס"ז-2007, לחצו כאן .


© כל הזכויות שמורות