24/10/2007 |  יובל פורת | ynet
הזכות לשם טוב ולשון הרע
הזכות לשם טוב ולשון הרע
מחבר המאמר עוסק בתחקיר כלבוטק, וסיפור החתולים של טיב טעם באיצטלת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק איסור לשון הרע.

המחבר מציג דוגמאות וטיעונים לכאן ולכאן בעניינה של תרבות השיסוי, אשר המחבר טוען כי זו התפתחה בישראל בשנים האחרונות, בתקשורת בכלל ובאינטרנט בפרט.


© כל הזכויות שמורות