"> ">
חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 40), התשס``ח - 2008
ביום 01.06.2008, פורסם ברשומות חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס` 40), התשס"ח - 2008.
© כל הזכויות שמורות