15/12/2008 |  ערן סורוקר, עו``ד מתן שוק, עו``ד
על הודעת הסתלקות בסימני מסחר
על הודעת הסתלקות בסימני מסחר
בעולם המסחר של היום בו שם המשחק הוא מיתוג, ידע לספר לך כל סטודנט למשפטים כי אם יש לך סימן המשמש אותך לסימון הסחורה שאתה מייצר או השרותים שאתה נותן, כדאי שתגיש בקשה לרישומו כסימן מסחר. בדרך זו תקבל זכות בלעדית לשימוש בסימן לגבי אותה סחורה או שרותים.

 

מעטים ידעו לספר כי סעיף 21(א) לפקודת סימני המסחר מקנה לרשם סימני המסחר סמכות ייחודית לדרוש ממבקש הבקשה לוותר על הזכות לשימוש ייחודי בחלק מסוים מן הסימן כתנאי לרישומו בפנקס סימני המסחר. ויתור כזה נקרא הודעת הסתלקות (Disclaimer) והוא מצוין במפורש בתעודת רישום סימן המסחר.

 

בדרך כלל נעשה שימוש בהודעות ויתור על מנת למנוע מצב בו למאן דהוא תהיה זכות בלעדית במילים מן המילון המשמשות את כלל העוסקים בתחום מסוים. כך, המילה "לחם" פתוחה לשימוש כלל העוסקים במזון. הסימן "לחם יוספה" יכול להיות קנין של אדם, אך אז יתבקש המבקש להסתלק מן המילה "לחם" כך שהיקף זכותו תוגבל לשימוש בסימן כולו ולא למילה "לחם" נפרד.

 

החלטה שנתן לאחרונה סגן נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו, כבוד השופט יהודה זפט בבש"א 25078/07 קו מנחה – בדק בית 2005 (שותפות מוגבלת) ואח` נ` טרמינל שירותי הנדסה מקוונים בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 11.2.2008) מעניקה פירוש רחב לתוצאות של הודעת הסתלקות.

 

באותו מקרה, הגישו המבקשים, שבעלותם סימן המסחר "בדק-בית שירותי מידע סביבתיים לרוכשי דירה", בקשה לצווי מניעה זמניים כנגד המשיבות, מתחרות עסקיות, בגין הפרת סימן המסחר. המבקשים טענו בבקשה כי המשיבות עושות שימוש בסימן "בדק בית", באופן המביא לפרסום אתר האינטרנט שלהן כאשר מקלידים את צירוף המילים "בדק-בית" במנועי חיפוש באינטרנט.

 

בית המשפט דחה את בקשת המבקשים ופסק כי מאחר ובתעודת הרישום של סימן המסחר, הופיעה הודעת הסתלקות לפיה לא ניתנת זכות בלעדית לשימוש בכל אחת מן המילים המופיעות בסימן בנפרד, סימן המסחר אינו מאפשר למבקשים למנוע שימוש מאחרים בצירוף "בדק-בית".

 

בית המשפט יכול היה להסתפק ביישום נכון זה של הודעת ההסתלקות. בית המשפט בחר להוסיף כי משהסכימו המבקשים שהשימוש במונח "בדק-בית" לא יהיה ייחודי להם, הם ויתרו בכך על האפשרות שהציבור יקשר בעתיד את המונח "בדק-בית" דווקא עימם.

 

קביעה זו אינה מדויקת והיא מעניקה היקף מופרז להודעת ההסתלקות. הודעת הסתלקות מקרינה אך על היקף הזכות הנובעת מסימן מסחר רשום. פקודת סימני המסחר מציינת מפורשות בסעיף 21(ב) כי: "ויתור לפי סעיף זה לא יפגע אלא בזכויות בעל הסימן הנובעות מרישומו של הסימן, אך לא בשום זכות אחרת שלו".

 

המבקשים יכולים לקנות זכות מוניטין במונח "בדק בית". מוניטין אשר יכול לבסס עבורם עילות אחרות מהפרת סימן מסחר, כמו גניבת עין. יכולתם לעשות כן אינה נופלת מזכותו של כל אחד, גם מי שלא רשם סימן מסחר, לעשות כן. זכות המוניטין נקבעת לפי התשובה לשאלה עם איזה מקור מקשר ציבור הצרכנים מונח, לוגו, צבע או ריח. זו אינה  שאלה משפטית כי אם שאלה עובדתית.

© כל הזכויות שמורות