ההגנה המשפטית על המצאות ביוטכנולוגיות באירופה
המאמר מתאר את המאבק של הפרלמנט האירופאי, מועצת האיחוד האירופאי וועדותיה השונות עם הדרקטיבה להגנה משפטית על חידושים מתחום הביוטכנולוגיה במטרה שזו תהיה ברורה, מאוזנת ואתית.


© כל הזכויות שמורות